Denník N

Testovanie piatakov ukázalo, že rozdiel medzi východom a západom Slovenska je veľmi veľký (+úlohy z testov)

Výsledky testovania opäť potvrdili odlišnú úroveň znalostí detí z bohatších a chudobnejších regiónov Slovenska.

Výsledky celonárodného testovania piatakov sú porovnateľné s minulým rokom.

Žiaci dosiahli v teste z matematiky priemerne 64,7 percenta, zo slovenského jazyka a literatúry 62,8 percenta. Pred rokom dosiahli z matematiky 62,3 percenta a zo slovenčiny 63,1 percenta.

„Znamená to, že naši piataci z matematiky aj zo slovenčiny zvládli správne vyriešiť 19 úloh z 30,“ hovorí riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská.

Celkovo sú podľa nej tieto výsledky pomerne uspokojivé. „Avšak keď sa pozrieme na úspešnosť jednotlivých krajov a regiónov, tam už vidíme významné rozdiely,“ hovorí.

S rastúcou mierou nezamestnanosti a so zhoršujúcimi sa socioekonomickými podmienkami zo západu na východ sa zhoršujú aj výsledky detí. Potvrdzuje to nielen národné testovanie, ale aj tie medzinárodné.

Najhoršie výsledky z matematiky a zo slovenského jazyka dosahujú žiaci v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Najlepšie, naopak, žiaci v Bratislavskom kraji. „Nožnice sa medzi východným a západným Slovenskom roztvárajú,“ upozornila Kanovská.

Žiaci zo znevýhodneného prostredia dosiahli oproti bežným žiakom približne polovičný počet bodov.

Tento problém sa ministerstvo chystá riešiť podporou škôl, ktoré sa intenzívne venujú znevýhodneným deťom počas celého dňa, nielen dopoludnia, keď majú vyučovanie.

„Školské družiny dostanú viac prostriedkov na to, aby mohli pracovať s deťmi z najproblematickejších socioekonomických skupín,“ povedala ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS).

Tie školy, ktoré sa deťom popoludní skutočne venujú, majú na tieto aktivity dostať viac peňazí. Naopak, tie, ktoré sa im nevenujú, o ne majú prísť.

Prezentácie výsledkov sa zúčastnil aj predseda klubu SNS Tibor Bernaťák, ktorý Lubyovej v mene strany vyjadril plnú podporu.

Výsledky z matematiky – priemerne 64,7 %

Chlapci – 65,2 %
Dievčatá – 64,3 %

Štátne školy – 41 421 žiakov
64,1 %

Súkromné školy – 868 žiakov
73,5 %

Cirkevné školy – 2773
70,9 %

Výsledky zo slovenčiny – priemerne 62,8 %

Chlapci – 60,1 %
Dievčatá – 65,6 %

Štátne školy – 41 421 žiakov
64,1 %

Súkromné školy – 868 žiakov
73,5 %

Cirkevné školy – 2773
70,9 %

Malotriedky mali porovnateľné výsledky

Lubyová sa pri hodnotení výsledkov zastala aj malotriedok. „SNS vkladá dôveru do týchto neplnoorganizovaných škôl.“

Rozdiely medzi výsledkami bežných škôl a malotriedkami podľa Lubyovej nie sú štatisticky významné, a preto treba ich rušenie, prípadne zlučovanie posudzovať individuálne.

Kanovská hovorí, že čísla medzi cirkevnými, súkromnými a štátnymi školami sú porovnateľné a rozdiely sú štatisticky nevýznamné, pretože na súkromných a cirkevných školách študuje veľmi málo žiakov.

Otestovali takmer všetkých piatakov

Výhodou testovania piatakov je podľa Lubyovej aj to, že si deti zvykajú na zvládanie podobných druhov testov. To im môže pomôcť vylepšiť umiestnenie aj v medzinárodných testovaniach.

Pripomenula, že vďaka testovaniu piatakov školy zistia, ako sú na tom v porovnaní s inými školami, prípadne si overia, či nezaostávajú v niektorých konkrétnych otázkach alebo témach.

Kanovská tvrdí, že žiaci mali v testovaní najväčšie problémy s geometrickými úlohami.

Testovania sa v novembri 2017 zúčastnilo viac ako 45-tisíc piatakov, ktorí navštevujú takmer 1500 základných škôl. Do testovania sa tak zapojilo viac ako 91 percent všetkých piatakov na Slovensku.

Písali testy z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry. Každý test obsahoval 30 otázok, žiaci mali na ich vyplnenie 60 minút.

Testy, ktoré sa konajú začiatkom piateho ročníka, majú overiť, aké vedomosti majú deti z prvého stupňa základnej školy.

Na testovanie najprv neboli peniaze

Testovanie 5 sa pôvodne konať nemalo. Končiaci minister Peter Plavčan (nominant SNS) naň totiž nevyhradil potrebné financie.

Až Lubyová po nástupe do úradu na testy zohnala 160-tisíc eur. Tvrdila, že je dôležité, aby sme žiakov pravidelne testovali, pretože potrebujeme vedieť, ako sa vyvíjajú ich vedomosti.

„Keď v rámci testov PISA Slovensko klesá stále hlbšie a hlbšie, my potrebujeme mať takýto nástroj pravidelne celoplošne, aby sme vedeli diagnostikovať, v čom sú naše problémy, a aby sme vedeli urobiť nejakú nápravu,“ povedala ministerka.

Lubyová spomenula, že proti testovaniu minulý rok vystúpilo aj niekoľko učiteľov, ktorí navrhovali, aby deti testovali na konci piateho ročníka, nie na jeho začiatku. Ministerka však pripomenula, že testy majú zisťovať vedomosti žiakov prvého stupňa a nie tie, ktoré získali v piatom ročníku.

Výsledky jednotlivých škôl nebudú zverejnené. „Vyhýbame sa rebríčkovaniu škôl, povedala Lubyová. Školy podľa nej majú rôzne podmienky na prácu a fungovanie a verejné „rebríčkovanie by ich mohlo demotivovať, prípadne ich lákať, aby si výsledky prilepšovali.

Okresy podľa úspešnosti v Testovaní 5

Ukážka testov z matematiky a zo slovenčiny

  Test z matematiky (Testovanie 5) by projektnsk on Scribd

  Test zo slovenského jazyka a literatúry (Testovanie 5) by projektnsk on Scribd

Kľúč k testom nájdete tu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Slovensko

Teraz najčítanejšie