Denník N

Vedci napísali list premiérovi a ministerke školstva. Žiadajú viac peňazí na vedu a nezávislé hodnotenie grantov

Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto N – Peter Kováč
Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto N – Peter Kováč

Aktualizované o stanovisko ministerstva – Slovenskí vedci z platformy Žijem vedu v otvorenom liste tiež žiadajú hĺbkové hodnotenie kvality výskumu na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách nezávislou, odbornou a zahraničnou komisiou.

Slovenskí vedci, ktorí pôsobia v zahraničných i domácich vedeckých inštitúciách, napísali otvorený list premiérovi a ministerke školstva. Upozorňujú na zhoršujúci sa stav vedy a výskumu na Slovensku a ponúkajú riešenia, ako ho napraviť.

Na počiatku bola iniciatíva Nie je nám to ukradnuté!, ktorá vznikla ako reakcia na eurofondovú kauzu.

„Naším cieľom však nie je len kritizovať, chceme prichádzať aj s riešeniami. Tak vznikol nápad, aby sa slovenskí vedci, ktorí pôsobia v zahraničí a doma, osobne stretli,“ povedala v rozhovore pre Denník N vedkyňa Dominika Truban.

Na konferencii Žijem vedu naživo, ktorá sa konala 22. decembra 2017, sa zišla asi stovka vedcov. Výsledkom ich debát je otvorený list na zlepšenie vedy a výskumu na Slovensku. Na stránke zijemvedu.sk ho zverejnili včera.

Granty, platy či kritické myslenie

Jedna z požiadaviek sa týka grantov. Vedci požadujú nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov.

Vedci ďalej požadujú hĺbkové hodnotenie kvality výskumu nezávislou komisiou na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách.

Žiadajú tiež zvýšenie peňazí zo štátneho rozpočtu na priame financovanie vedy a výskumu.

Vedci upozorňujú na nízke platy, ktoré spôsobujú odliv mozgov a nezáujem zahraničných vedcov o vedecké inštitúcie na Slovensku. Požadujú aj výučbu kritického myslenia na základných a stredných školách, prijímacie skúšky na vysoké školy a univerzity či financovanie univerzít, čo by bolo menej viazané na počet študentov.

Otvorený list slovenských vedcov adresovaný predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky

Vážení zástupcovia vlády Slovenskej republiky,

dlhodobo sa zhoršujúci stav vedy na Slovensku motivoval platformu Žijem vedu (zijemvedu.sk) na  zorganizovanie otvorenej konferencie na túto tému na pôde Slovenskej akadémie vied dňa 22. decembra 2017. Stretlo sa na nej vyše sto slovenských vedcov a študentov pôsobiacich doma i v zahraničí.

Diskusia v rámci stretnutia i následná verejná diskusia vyústili k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení. Ich spoločná realizácia je potrebná na zlepšenie kvality výskumu a systému vzdelávania na Slovensku:

  • Zabezpečiť nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov. Zároveň reštrukturalizovať grantové schémy tak, aby bolo možné financovanie platov odborníkov priamo z grantu. Zvýšiť podiel financií určených na vybudovanie infraštruktúry. Umožniť predkladať aj projekty písané v anglickom jazyku bez úplného slovenského prekladu.
  • Na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách vykonať hĺbkové hodnotenie kvality výskumu nezávislou, odbornou, zahraničnou komisiou, tak ako sa to udialo na Slovenskej akadémii vied v rokoch 2016 až 2017. Na základe existujúcich i budúcich medzinárodných hodnotení vyvodiť personálne dôsledky a adekvátne prerozdeľovať finančné prostriedky. Opakovať hodnotenie každých 4 až 5 rokov.
  • Začať udeľovať pracovné pozície na všetkých úrovniach vrátane doktorandských, na základe otvorenej medzinárodnej súťaže s presne stanovenými hodnotiacimi kritériami. Legislatívne zamedziť jednotlivcom zastávať vedúcu funkciu vo viacerých inštitútoch súčasne. Limitovať počet pracovných pozícií na maximálne dve pracoviská.
  • Zabezpečiť kompetitívne platy výskumných a pedagogických pracovníkov, aby sa zabránilo odlivu mozgov a prilákali sa aj zahraničné talenty.
  • Začať realizovať reformu školstva, zameranú na zvýšenie kvality výučby a absolventov. Táto by mala zahŕňať: podporu výučby kritického myslenia na vyšších stupňoch základných škôl a stredných školách, prehodnotenie návratu prijímacích skúšok na vysoké školy a univerzity, financovanie univerzít založené na výsledkoch objektívneho hodnotenia kvality a so zníženou mierou závislosti od počtu študentov, akceptovanie akademických titulov docent a profesor získaných na zahraničných inštitúciách s porovnateľným alebo lepším umiestnením v celosvetových rebríčkoch, ako majú naše najlepšie hodnotené univerzity.
  • Zvýšiť percento HDP, ktoré sa zo štátneho rozpočtu vynakladá na priame financovanie vedy a výskumu.

Čoraz viac vedcov doma aj v zahraničí otvorene kritizuje súčasný stav, poukazuje na nevyhnutnosť zmeny a ponúka pomoc pri zlepšovaní situácie v slovenskej vede.

Preto na vás apelujeme, aby sa vzdelávanie a výskum stali skutočnou neodkladnou prioritou vlády na najbližšie roky.

Je dôležité, aby sa začalo konať okamžite.

Hlavní signatári:

Mgr. Marek Bartošovič, PhD., Švédsko

Ing. Lucia Bialešová, PhD., Švédsko

Mgr. Peter Both, PhD., Veľká Británia

Mgr. František Herman, PhD., Švajčiarsko

Mgr. Dominika Hroššová, PhD., Švédsko

Mgr. Ján Jamroškovič, PhD., Švédsko

Ing. Viera Kováčová, PhD., Nemecko

Mgr. Miroslav Lacko, PhD., Česká republika

Mgr. Jana Laláková, PhD., Švédsko

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD., Slovenská republika

M. A. Evina Steinová, PhD., Kanada

Mgr. Marek Šebesta, PhD., Česká republika

Mgr. Katarína Šurdová, PhD., Slovenská republika

MUDr. RNDr. Dominika Truban, PhD., USA

Priebežne aktualizovaný zoznam všetkých signatárov. Môžu ho podpísať podporovatelia tohto listu.

Ministerstvo: Niektoré požiadavky už platia

Ministerstvo školstva tvrdí, že tvorcovia petície ich neoslovili so žiadosťou o týchto požiadavkách komunikovať.

„Rezort školstva sa však bude jednotlivými návrhmi zaoberať, pričom je možné, že niektoré z nich využije pri skvalitňovaní slovenskej vedy,“ tvrdí ministerstvo, ktoré sa vyjadrilo ku každému z jej bodov. Pri viacerých z nich tvrdí, že požiadavky už sú uzákonené alebo platia.

Ministerstvo tvrdí, že pri grantových schémach kladie „dôraz na odbornosť, nezávislosť a konflikt záujmov“ zo zákona. Navyše, v rámci týchto schém je podľa ministerstva možnosť pokryť aj mzdy riešiteľov, technického personálu a budovanie infraštruktúry.

Vedci žiadajú napríklad aj to, aby sa dali projekty predkladať v angličtine bez slovenského prekladu. Tomuto však podľa ministerstva bráni zákon o štátnom jazyku a ten by bolo potrebné novelizovať. Ministerstvo neprezradilo, či tak v blízkej budúcnosti plánuje urobiť.

Na žiadosť o zahraničných hodnotiteľoch projektov alebo zahraničných hodnotiteľov kvality našich škôl ministerstvo nereagovalo. Tvrdí, že na školách raz za šesť rokov prebehne komplexná akreditácia činností vysokých škôl vrátane hodnotenia tvorivej činnosti. „Z našej strany by jednotný systém hodnotenia bol relevantný, ale musí ísť o politické rozhodnutie, aj s možnou reformou inštitucionálneho financovania,“ tvrdí ministerstvo.

Podľa ministerstva dnes zákon umožňuje obsadzovať pracovné pozície vo vede na základe otvorenej medzinárodnej súťaže. „Dôležite je klásť do budúcnosti väčší dôraz na uplatňovanie týchto princípov,“ píše ministerstvo.

So zavedením kompetitívnych platov ministerstvo súhlasí, len na to podľa neho treba tiež zmeniť zákony.

V pripravovanom Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania by malo byť podľa ministerstva jednou z tém aj „spružnenie obsadzovania miest docentov a profesorov“.

Vedci žiadali aj zvýšenie výdavkov na vedu a výskum. V roku 2016 dalo Slovensko na vedu 0,79 percenta svojho HDP. Ministerstvo tvrdí, že do roku 2020 má stanovený cieľ zvýšiť prostriedky na vedu na 1,2 percenta HDP.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Eurofondy v školstve

Slovensko, Veda

Teraz najčítanejšie