Denník N

Kto po vás zdedí, keď žijete s partnerom bez papiera, máte firmu alebo už jedno manželstvo za sebou

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Pozreli sme sa na šesť konkrétnych situácií, kto a kedy dedí a čo rieši závet.

Špecialisti, ktorí robili pre privátnych klientov bánk debaty o tom, ako zabezpečiť majetok pre prípad, že by sa im niečo stalo, spomínajú, ako bývajú ich inak dobre informovaní klienti zaskočení, keď si uvedomia, čo by sa stalo po ich smrti.

Jeden si napríklad uvedomil, že keby sa mu naozaj niečo vážne stalo, jeho partnerka by ostala bez peňazí, lebo nemá na účte dostatočnú rezervu. Dedičské konanie trvá niekoľko mesiacov. Životnú poistku by poisťovňa vyplatila exmanželke, lebo v zmluve nezmenili osobu, komu má byť vyplatená.

Ľudia v produktívnom veku nepredpokladajú v krátkom čase vlastnú smrť alebo stratu partnera, preto málokedy riešia, koľko je dedičských skupín, kto je v ktorej skupine a ako sa kombinujú. Neuvažujú, ako to možno či nemožno zmeniť závetom, nevedia, ako ho spracovať a či napríklad deti budú zaopatrené v každom prípade.

Ľudia často nevedia, že ak zomrú obaja manželia alebo partneri napríklad pri autonehode, skúma sa aj to, kto z nich zomrel prvý. Po partnerovi, ktorý zomrel hoci len o desať minút skôr, budú dediť jeho deti s manželkou, alebo manželka (partnerka) s rodičmi. Potom sa dedí po manželke (partnerke). Výsledok môže byť, že rodina jedného z nich zdedí štvrtinu spoločného majetku a toho druhého tri štvrtiny alebo naopak.

S právnikmi sme sa pozreli detailnejšie na to, či sa dá usporiadať majetok už aj počas života, kto a kedy dedí, čo nejde do dedičského konania a čo rieši závet.

Niekto žije v manželskom zväzku, niekto s partnerom bez sobášneho listu, niekto má deti, iný nie, prípadne má dieťa z iného vzťahu. Niekto má firmu a možno si nevychováva svojho nástupcu. Dedičské konanie trvá nejaký čas, oproti tomu peniaze zo životnej poistky sa vyplácajú pomerne rýchlo. Pozreli sme sa na šesť konkrétnych situácií:

  1. Manželský pár s dieťaťom, majú životnú poistku aj druhý pilier
  2. Manželský pár, jeden z manželov má eseročku a nemanželské dieťa
  3. Bezdetný manželský pár, v byte s nimi žije aj manželkina matka
  4. Nezosobášení partneri s deťmi
  5. Partneri, jeden z dvojice je rozvedený a má deti z predošlého manželstva
  6. Partneri bez detí so spoločným bytom na hypotéku

1. Manželský pár s dieťaťom, majú životnú poistku aj druhý pilier

Ak by jeden z manželov zomrel, notár najprv vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Spravidla je to tak, že sa dedí 50 % majetku v BSM – manželka má nárok na polovicu a druhá polovica pripadne spoločnému dieťaťu. Výsledkom by napríklad bolo, že 75 % domu získa manželka (50 % z titulu usporiadania BSM a 25 % z titulu dedenia) a štvrtina domu pripadne dieťaťu.

Dedičské konanie môže trvať aj niekoľko mesiacov, je preto dobré vedieť, či by sa manželka s deťmi, zvlášť ak sú vo finančnej tiesni, vedeli dostať k nejakým peniazom aj skôr a či sa dá niečo vyriešiť aj závetom, prípadne iným úkonom.

Ak má manželka dispozičné právo k účtu manžela a on zomrie, situáciu to nerieši,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie