Denník N

Omyly a budúcnosť sociálnej demokracie

Sociálnodemokratické strany uvoľnili priestor populistickým a extrémistickým zoskupeniam. Musia sa vrátiť späť k voličom zo strednej pracujúcej triedy.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za Smer

Sociálna demokracia bola po desaťročia pravou a jedinou protiváhou voči sebeckosti a bezvýhradnej dôvere vo všemocnosť trhu. Situácia sa zmenila v súvislosti s globálnou hospodárskou a následne v Európe na ňu nadväzujúcou dlhovou krízou. V reakcii na ne sa mnohé sociálnodemokratické strany naprieč Európou nesprávne postavili na stranu trhov, namiesto toho, aby obhajovali záujmy ľudí. Do značnej miery práve nedostatočne regulované trhy spôsobili najväčšie ekonomické problémy od čias Veľkej hospodárskej krízy.

Sociálnodemokratické strany sa prakticky vôbec nevymedzovali voči úsporným opatreniam diktovaným pravicovo-konzervatívnymi politikmi. Naopak, často ich ešte krátkozrako samy slepo presadzovali. Tieto opatrenia pritom v mnohých štátoch krízu výraznejšie prehlbovali, spôsobovali pokles životnej úrovne, stagnáciu miezd, či hrozbu zvyšujúcej sa nezamestnanosti. Viedli tiež k prehĺbeniu vzájomnej nedôvery medzi viacerými štátmi Európskej únie, predovšetkým medzi Nemeckom, ako najväčším advokátom úsporných opatrení, a ťažko skúšanými krajinami v južnej časti Európy.

Potom ako sociálnodemokratické strany prakticky rezignovali na potrebu ochrany ľudí v ťažkých časoch, títo im nemohli začať dôverovať v časoch lepších, ktoré zažívame práve teraz. Ľahkovážne tým uvoľnili politický priestor populistickým a extrémistickým zoskupeniam. Výsledkom tohto omylu je dlhoročné zabrzdenie a spochybňovanie významu európskeho integračného projektu, ako aj nárast frustrácie, radikalizácie a otvorenej xenofóbie v rámci spoločnosti.

Progresívna ľavica sa preto musí vrátiť späť k voličom zo strednej pracujúcej triedy, ako aj vedieť ponúkať účinné riešenia a perspektívu pre mladých ľudí. Medzi jej hlavné témy musí patriť znižovanie daňového zaťaženia strednej triedy a súvisiace obmedzovanie majetkových rozdielov spočívajúce v rovnomernejšej distribúcii bohatstva v rámci spoločnosti. Musíme sa zamerať na zlepšovanie ochrany a posilňovanie práv pracovníkov, či zlepšenie finančnej regulácie, tak aby bolo možné efektívne eliminovať dôsledky prípadných ďalších výkyvov na finančných trhoch.

Vo svojich vystúpeniach v Európskom parlamente opakovane upozorňujem, že potrebujeme prichádzať s fungujúcimi opatreniami na podporu živnostníkov, ako aj malých a stredných podnikateľov. Práve oni aj v ekonomicky ťažkých časoch preukázali schopnosť byť hnacím motorom tak európskej, ako aj slovenskej ekonomiky. V neposlednom rade sa treba zamerať na zmierňovanie negatívnych účinkov globalizácie, zabraňovať korporáciám v daňových špekuláciách a, naopak, ich dôsledne nútiť k tomu, aby platili dane v mieste, kde pôsobia a vytvárajú zisk.

Cieľom sociálnej demokracie vždy bol slušný život a primerané sociálne zabezpečenie pre drvivú väčšinu obyvateľstva. Musí vedieť prinášať ľudskosť, a to ako tú správnu cestu na vymanenie sa z existujúcej frustrácie v rámci spoločnosti.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie