Denník N

ÚVO Blanárovi: Flagrantne ste porušili zákon aj princíp transparentnosti

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Protokol Úradu pre verejné obstarávanie ukazuje, že župa nastavila kritériá tak, že nemusela vyhrať najlepšia ponuka za primeranú cenu. Chybu nenapravili ani vtedy, keď ich na to jeden z uchádzačov upozornil.

Súťažné kritériá treba nastaviť tak, aby sa vždy získala najlepšia hodnota za vynaložené peniaze, a to žilinská župa neurobila. Viackrát to konštatuje Úrad pre verejné obstarávanie v protokole z kontroly nákupu dvoch CT prístrojov žilinskou župou z roku 2011, keď jej šéfoval podpredseda Smeru Juraj Blanár. Denník N získal protokol na základe infozákona, v stredu ho zverejnil aj Igor Matovič.

ÚVO našiel spolu 14 pochybení, ktorých sa župa pri obstarávaní CT do nemocníc v Liptovskom Mikuláši a v Trstenej dopustila. Viaceré z nich sú menšej závažnosti a Blanár ich vie vysvetliť, ale hlavnú výhradu – prečo kúpili prístroje o 1,5 milióna eur drahšie, ako boli zvyšné dve ponuky, a prečo nastavili pochybné kritériá, dostatočne vysvetliť nevie.

Zvláštne kritériá

Župa v súťaži prideľovala body – 30 dostala najnižšia cena, 12 bodov najlacnejší servis a 8 bodov možnosť splácať stroje čo najdlhšie. Kritériá automaticky navádzali uchádzača, aby varioval s cenou prístroja a radšej si vypýtal viac za servis, pretože kľúčové boli body za cenu prístroja, nie za servis.

Župa neodpovedá na otázku, prečo boli kritériá takto nastavené, hovorí iba, že to bolo v súlade so zákonom. Normálne by bolo, keby bola kľúčová cena za prístroj aj servis dohromady a nie takéto bodovanie.

Čo presne sa stalo v súťaži? Víťazná firma Intes Poprad ponúkla polovičnú cenu za prístroj, ale oveľa drahší servis.

Druhý Siemens vysvetľoval, že je kótovaný na burze, a preto nemôže predávať prístroj za nereálne ceny a potom si to „vyrovnať“ v cene za servis. Ponúkol preto reálnu cenu za prístroj, ale minimálnu sumu za servis.

Intes Poprad mal v súťaži aj tak viac bodov, hoci jeho prístroje boli so všetkým servisom dohromady o 1,5 milióna eur drahšie.

„Kontrolná skupina si myslí, že subkritériá na vyhodnotenie ponúk tak, ako ich stanovil kontrolovaný, s priradením vyššie uvedenej váhy jednotlivým subkritériám, umožňovali uchádzačom predkladať špekulatívne ponuky,“ píše ÚVO.

Podľa úradu išlo „o flagrantné porušenie princípu hospodárnosti a efektívnosti“. Kritériá podľa UVO „diskriminovali uchádzačov“ a „nepodporovali čestnú hospodársku súťaž“.

ÚVO tiež zistil, že župa videla, že vyhrala oveľa drahšia ponuka, ale nezakročila. V novembri 2011, tri mesiace pred podpisom zmluvy, ju na to upozornil Siemens presnými výpočtami.

„Kontrolovanému bolo ešte pred uzavretím zmluvy preukázateľne známe, že v dôsledku ním stanovených kritérií došlo preukázateľne k porušeniu princípu hospodárnosti a efektívnosti, zákona o verejnom obstarávaní, čo viedlo k tomu, že úspešným sa stal subjekt, ktorého ponuka bola najmenej výhodná,“ píše ÚVO.

Keď to Siemens župe napísal, tá firmu odbila tým, že ide o „odhady a domnienky“. ÚVO si to nemyslí: „Tieto skutočnosti boli založené na exaktných výpočtoch, ktoré boli jednoducho verifikovateľné.“

Výsledok súťaže na žilinskej župe. Foto ÚVO

V dôsledku konania župy vyhrala podľa ÚVO dvojnásobne drahá ponuka, a nie tá, ktorá by bola ekonomicky najviac výhodná.

Blanár sa vyhovára na iné obstarávania

Protokol ÚVO má 45 strán a okrem tejto hlavnej výhrady obsahuje aj menšie výhrady ako nedostatočný čas pre uchádzačov reagovať na súťažné podklady, nerovný prístup k uchádzačom, ktorí dali podklady v angličtine, diskrimináciu zahraničných firiem alebo aj to, že zákazka nebola rozdelená a neobstarávalo sa zvlášť CT pre Trstenú a zvlášť pre Liptovský Mikuláš, čo podľa úradu mohlo priniesť ešte lepšie ceny.

Bývalý župan Blanár na to reagoval 25-stranovým stanoviskom „nezávislého odborníka“ na obstarávanie Ľubomíra Púčeka z firma Pangen. „Tým, že boli kritériá vopred známe všetkých záujemcom, bol dodržaný princíp transparentnosti,“ píše Púček. Prečo ich vôbec takto župa stanovila, nikto nevysvetľuje.

Púček hovorí, že neverí tomu, že Siemens by robil servis prístrojov päť rokov za jeden eurocent, ako to Siemens ponúkol. Podľa neho bola špekulatívna práve ich ponuka, pretože si nijak neúčtovali servis. Označil to za „nereálne“ a argumenty o dvojnásobnej cene za „nie na mieste“. Siemens a ešte aj tretí účastník elektronickej aukcie však ponúkli za prístroj aj za servis podobné sumy a ten, kto vyčnieval, bol práve Intes Poprad s dvojnásobnou cenou.

Prečo župa súťaž nezrušila, keď videla k čomu sa dopracovala? „Všetci mohli vyhrať, dokonca aj druhý v poradí s tou svojou cenou. Čiže podľa vášho videnia by verejný obstarávateľ mal rušiť všetky súťaže, kde druhý v poradí, ktorý ani nechcel vyhrať, dáva špekulatívne ponuky?“ napísal Blanár prostredníctvom svojho asistenta. Prečo si myslí, že Siemens a tretí uchádzač ani nechceli vyhrať, nevysvetlil. Podľa jeho logiky by každý obstarávateľ odteraz mohol všetky lacnejšie ponuky označiť za „špekulatívne“.

Po vyhodnotení ponúk nasledovala elektronická aukcia, v nej sa však už ceny môžu len znižovať, nie zvyšovať, preto po ponúknutí symbolickej ceny za servis už Siemens, ani S&T Slovakia nemali z čoho uberať.

„Kritérium ekonomicky najvýhodnejšej ponuky nie je možné stotožniť s kritériom najnižšej ceny,“ píše Blanárov expert. Čo je ekonomicky výhodnejšie na víťaznej drahšej ponuke, nevysvetľuje. On tvrdí, že zákon im neumožňoval súťaž zrušiť.

„Výberová komisia mi predložila výsledok súťaže, ktorú som nemal prečo spochybňovať, pretože aj odborníci na verejné obstarávanie skonštatovali, že je to v súlade s vtedy platnou legislatívou,“ povedal Blanár.

Na Matoviča Blanár reagoval slovami, že je daňový podvodník a za vlády Ivety Radičovej okradli pacientov pri obstarávaní CT do nemocnice v Trenčíne.

ÚVO sa o viacerých porušeniach Blanárovej župy vyjadril, že „mohli“ mať vplyv na výsledok súťaže. O stanovení kritérií a vyhodnotení ponuky však napísal, že „mali“ zásadný vplyv na celý výsledok.

Blanár v župných voľbách prehralv novembri s Erikou Jurinovou z OĽaNO. Zostal podpredsedom Smeru a je poslancom Národnej rady.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie