Denník N

Úradníci spustili iniciatívu Dobrý úradník, spísali aj desatoro, ako to docieliť

Iniciatíva Dobrý úradník.
Iniciatíva Dobrý úradník.

Je ich dvanásť a chcú, aby sa vedelo, čo by mal dobrý úradník zo štátnej správy robiť.

Monika Filipová pred zhruba rokom poskytla Denníku N rozhovor, v ktorom kritizovala, ako funguje ministerstvo vnútra. V skratke: išlo o výpoveď motivovanej štátnej úradníčky, ktorá často naráža na nezáujem a neznalosť svojich kolegov na vyšších pozíciach a pracuje v budove, v ktorej sa poriadne nekúri.

Teraz s jedenástimi kolegami zo štátnej správy spúšťa iniciatívu Dobrý úradník. Rok sa stretávali a vytvorili desatoro, ako byť dobrým úradníkom. Teraz kolegov z ministerstiev aj zo samosprávy vyzývajú, aby sa k nim pridali.

Úradníci na čele s Filipovou cítili frustráciu z práce pre štát a chcú sa pokúsiť zmeniť to zvnútra. Vytvorili preto aj dotazník, na ktorý odpovedalo vyše sto úradníkov. Pýtali sa, čo im na práci prekáža a čo je, naopak, prínosom. Za najväčší problém označili byrokraciu. „Prekáža nielen občanom, ale komplikuje prácu aj úradníkom,“ hovorila Filipová pri predstavovaní iniciatívy.

Úradníci sa tiež podľa dotazníka cítia nedocenení a prekážajú im rigidné pracovné metódy a formalizmus.

Na druhej strane ich motivuje zaujímavá agenda, vzdelávanie a sebarealizácia. Pomáha im aj komunikácia s kolegami. Na to, či ich šéfovia sú kompetentní, alebo nie, sa v odpovediach úradníci rozchádzajú. Niektorí v dotazníku odpovedali, že majú profesionálneho šéfa a vnímajú ho ako pozitívum, časť mala opačný názor.

Chcú zlepšiť meno úradníkov

Teraz sa chystajú organizovať stretnutia úradníkov a diskutovať na nich o ich problémoch. „Chceli by sme sa stať partnerom pri budovaní lepšej verejnej správy a aby sa viacerí úradníci pripojili k nášmu desatoru,“ hovorí Filipová. Iniciatíva chce zlepšiť aj meno úradníkov a to, aby na úrady či ministerstvá prichádzali mladí a šikovní ľudia.

Iniciatíva je apolitická a nestranná. O ich činnosti už vedia aj šéfovia a nemali s tým podľa iniciatívy problém.

„Občania potrebujú profesionálnych úradníkov,“ hovoria tvorcovia iniciatívy. Zatiaľ je v iniciatíve najviac úradníkov z ministerstva vnútra, kde pracuje aj Filipová, ale sú tam aj ľudia z ministerstva dopravy, obrany, od podpredsedu vlády pre informatizáciu aj z bratislavského magistrátu.

Mladí sa rýchlo aklimatizujú

Na to, aby sa zlepšilo postavenie aj práca úradníkov, podľa nich musia spolupracovať a hovoriť o tom, aké problémy úradníci prekonávajú. Preto chcú vybudovať komunitu. „Chceme, aby mladí prišli, ale aj ostali. Ale chceme podporiť aj staršiu generáciu, sú veľmi dôležití, majú historickú pamäť a skúsenosti,“ vysvetľovala Filipová. Mladí dnes do štátnej správy prichádzajú s vysokými očakávaniami a nasadením, ale rýchlo sa podľa iniciatívy „aklimatizujú“ a potom neprinášajú do štátnej správy zmenu.

Tomu, aby sa presadzovali nové nápady a prístupy, podľa nich bráni silná hierarchia. „Prevláda silný rezortizmus, neexistuje prirodzená komunikácia,“ píše iniciatíva.

Problémy spôsobuje aj neprehľadná štruktúra, často nekvalitný manažment, ktorý spôsobuje chaos, lebo sú nejasne zadávané úlohy. „Je slabý dôraz na morálku a odbornosť a uprednostňovanie politickej vôle,“ menuje iniciatíva nedostatky. Staršia generácia podľa nich často nie je ochotná odovzdávať know-how a komunikácia vo vnútri aj navonok je často ťažkopádna, pridávajú. Preto chcú, aby sa začalo tlačiť na zmenu zvnútra, a chcú, aby úradníci začali spolupracovať.

Desatoro dobrého úradníka

1. Slúži občanom

Verejná služba je v prvom rade služba občanovi. Túto službu ochotne vykonáva pri svojej každodennej práci a pri tvorbe verejných politík.

2. Koná proaktívne

Je otvorený novým myšlienkam a postupom. Prichádza s nápadmi a podporuje tých, ktorí chcú veci robiť lepšie.

3. Je schopný sebareflexie

Prijíma zodpovednosť. Vie poukázať na problém, priznať si chybu a vníma ju ako príležitosť na zlepšenie a skvalitnenie svojej práce ako jednotlivca a zároveň verejnej správy ako celku.

4. Pracuje efektívne

Snaží sa o tvorbu najkvalitnejších výstupov pri zmysluplnom využívaní zdrojov a poznatkov. Pri tvorbe verejných politík a poskytovaní verejných služieb sa opiera o kvalitné analýzy a zároveň podporuje princíp „hodnota za peniaze“.

5. Orientuje sa na potreby spoločnosti

Plní úlohy dôsledne, odborne a s dôrazom na pozitívny dosah pre občanov, súkromný, ako aj tretí sektor.

6. Koná eticky

Vníma transparentnosť ako základný princíp štátnej a verejnej kultúry, nie iba ako zákonnú povinnosť.

7. Spolupracuje

Ochotne spolupracuje, pomáha, podporuje a vymieňa si informácie s kolegami v rámci svojho pracoviska, ako aj iných inštitúcií.

8. Zapája verejnosť

Uplatňuje participatívny prístup, vďaka ktorému skutočne zapája do rozhodovania relevantných partnerov, odborníkov a občanov.

9. Motivuje

Je na svoju prácu hrdý. Ide príkladom a šíri dobré meno nášho povolania, aby bolo atraktívne a ponúkalo perspektívu pre kvalitných ľudí.

10. Je vizionár

Čelí výzvam a spoluvytvára najlepšie možné fungovanie štátu.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie