Denník N

Správa z dvoch hodín kritického myslenia na cirkevnej škole

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Aj lektori kritického myslenia si musia občas pripomínať, že majú predsudky. Podstatné je nepodľahnúť im.

Autor je lektor a publicista

Zvoní na vyučovanie. Septimáni nitrianskeho gymnázia sa zoradili do kruhu, po mojej pravici stojí Vlado, triedny učiteľ, ktorý ma sem pozval. Zo školského rozhlasu začne mužský hlas predčítavať kázeň. Pozorujem sústredené tváre navôkol. Som jediný, kto sa nemodlí.

Odkedy som sa v máji vrátil na Slovensko, cestujem po školách a trénujem učiteľov aj žiakov v kritickom myslení. Reakcie bývajú výborné. Dnes však prvýkrát učím na cirkevnom gymnáziu a cítim vnútorné napätie. Hoci žijem na lazoch, hodnotami som skôr mestský liberál. Prostredie, ktorého steny zdobia ukrižovaný Kristus a citáty kardinála Korca, je pre mňa neznáme.

Po úvodných minútach stres opadne. Decká sú perfektné. Kladú otázky, úprimne zdieľajú a neboja sa nesúhlasiť.

Dôležitá zručnosť

Kritické myslenie patrí k najdôležitejším zručnostiam súčasnosti. Umožňuje nám orientovať sa v spoločnosti, ktorá sa rýchlo mení. Pomáha nám nezablúdiť uprostred hoaxov, zahraničnej propagandy, rastúceho populizmu a extrémizmu.

Je viacero spôsobov, ako učiť kriticky myslieť. Môžeme analyzovať texty, pracovať s informačnými zdrojmi, rozvíjať verbálnu a písomnú argumentáciu. Vieme si dávať lepší pozor na vlastné kognitívne skreslenia. Dokážeme sa zamerať na odhaľovanie logických omylov a obranu pred argumentačnými faulmi, ale aj bádať o otázkach morálky a filozofie.

Dve hodiny na škole

Dve školské hodiny, ktoré mám k dispozícii v Nitre, ponúkajú len obmedzený priestor. So žiakmi sa venujeme základným otázkam. Ako formulovať korektné argumenty? Ako odlíšiť kvalitné informačné zdroje od tých falošných? Ako odhaliť manipulujúce príspevky na sociálnych sieťach? Diskusia plynie rýchlo, striedame ju s úlohami pre jednotlivcov a cvičeniami v skupinách.

Žiaci sa od svojich rovesníkov z iných škôl príliš nelíšia. Rovnako všetci používajú Facebook, držia v rukách smartfóny a obávajú sa nekontrolovanej migrácie. Aj oni zabúdajú priradiť k pozitívam Európskej únie fakt, že medzi jej členskými krajinami desaťročia vládne mier. A s radosťou diskutujú, keď na to dostanú príležitosť.

Sledovať, ako skupina tínedžerov opatrne skladá zo svojich tvárí obrannú masku nezáujmu, je odmeňujúce. Pýtajú sa na ruskú propagandu, bezpečnosť na internete, zneužívanie eurofondov. Viacerí aktívne športujú. Niektorí stále čítajú tlačené knihy. Všetci majú potenciál a je našou úlohou pomôcť im ho naplniť.

Dobrý učiteľ

S učiteľom Vladom sme po tréningu zišli do kabinetu a pokračovali v debate. Vyžaroval pokojné sebavedomie a o svojom povolaní hovoril s láskou.

Túto skupinu vedie ako triedny už siedmy rok. Vymýšľa pre svojich žiakov mimoškolské aktivity, na hodiny si často pozýva hostí. Vidno, že sú zohratí. Často spolu žartujú, no keď ich požiadal, aby sa sústredili, reagovali okamžite.

Zistili sme, že obaja radi učíme, beháme a s našimi rodinami trávime veľa času v prírode. Nerozprávali sme sa o interrupciách, Vatikánskej zmluve, ani o ľudských právach mojich LGBT priateľov. Dal mi však všetky dôvody predpokladať, že by sme to zvládli kultivovane. Dúfam, že to cítil podobne.

Predsudky

Táto skúsenosť mi pripomenula môj prvý kontakt s meditáciou. Dlho som váhal, či sa na víkendový kurz prihlásiť. Viedol ho totiž, prekvapivo, biskup husitskej cirkvi. Obával som sa, či porozumiem metaforám cudzieho spoločenstva. Netúžil som stáť sám voči presile, ktorá môže dogmaticky spochybňovať moje hodnoty.

Opak bol pravdou. Prítomní kresťania boli láskaví a rešpektovali moju odlišnosť. S biskupom sme sa spriatelili a jeho názory na moslimov či Rómov by mohli inšpirovať nejedného predsedu liberálnej strany. Meditujem dodnes.

Nemať predsudky voči ľuďom len preto, že majú inú vieru, etnicitu, štýl obliekania či stravovacie návyky, je integrálnou súčasťou kritického myslenia. Občas si to musia pripomínať aj jeho lektori.

Systematická práca

Je neskorý večer a v kuchyni čítam dotazníky, ktoré nitrianski gymnazisti vyplnili na záver tréningu. Teší ma, že považovali tému za dôležitú a tréning za užitočný. Verím, že si aspoň niektoré posolstvá zapamätajú a niekedy im pomôžu spraviť lepšie rozhodnutia.

Myslím však najmä na Vlada, bez ktorého sedemročnej práce by bolo nepredstaviteľné, aby tréning prebehol tak plynulo. Pozorujem to pravidelne. Progresívne učiteľky a učitelia, ktorí so svojimi žiakmi pracujú systematicky, dokážu divy.

Dvojhodinové školenia kritického myslenia sú kvapkou v oceáne. Majú zmysel, tak ako ho má hlas vo voľbách, alebo jedna dávka antibiotík v dlhodobej liečbe. Ak však chceme, aby Slovensko zostalo nad hladinou, musíme v prvom rade podporiť tisícky Vladov – a ich kolegýň – na všetkých školách od Sniny po Senicu.

Nezáleží na type školy, je to o ľuďoch. Naše školstvo sa vzchopí iba vtedy, keď bude programovo priťahovať a udržiavať tých najlepších.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie