Denník N

Sú osemročné gymnáziá výrazne lepšie? Možno pred desiatimi rokmi (+grafy)

Na štvorročných aj osemročných gymnáziách má stále viac žiakov problém riešiť najkomplikovanejšie úlohy. Ponúkame grafy, ktoré ich žiakov porovnávajú.

Pri diskusii o 8-ročných gymnáziách sa najčastejšie opakujú dva silné argumenty proti nim: 1. Zo základných škôl, teda už veľmi skoro, vytiahnu žiakov ochotných sa učiť. 2. Je pochybnosť o tom, či dostatočne využívajú potenciál týchto detí – či na 8-ročných gymnáziách naozaj dosahujú najlepšie výsledky.

Ministerka školstva Martina Lubyová (nominantka SNS) v nedeľu v RTVS povedala, že nie je presvedčená, že osemročné gymnáziá sú najkvalitnejšie školy.

Pozreli sme sa, ako ich žiaci dopadli v medzinárodnom testovaní PISA v porovnaní so žiakmi, ktorí boli na základnej škole 9 rokov a potom išli na štvorročné gymnázium.

Všetky školy sa zhoršujú

Sú na osemročných gymnáziách žiaci s výrazne lepšími výsledkami?

Už nie. Boli – pred desiatimi rokmi.

Najzásadnejšia správa z porovnávania však je, že žiaci osemročných a aj štvorročných gymnázií sa výrazne zhoršujú, podobne, ako sa zhoršujú aj žiaci na ostatných školách. A to vo všetkých kategóriách, ktoré PISA testovala – teda v čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

V matematike a v čitateľskej gramotnosti sú podľa testovania PISA z roku 2015 veľmi porovnateľné a v niektorých skupinách dokonca lepšie dopadli štvorročné gymnáziá.

Ide o porovnávanie 15-ročných žiakov – teda tých, ktorí čerstvo prišli na štvorročné gymnáziá, a tých, ktorí už niekoľko rokov chodia na osemročné gymnáziá.

prepad vidieť pri matematike. Žiaci na gymnáziách – 8- aj 4-ročných – sa v poslednom testovaní (2015) zhoršili oproti rokom 2012 a 2006. Menej žiakov majú medzi najlepšími, naopak, viac žiakov sa prepadlo do rizikovej skupiny

 

Prírodné vedy

Graf výsledkov prírodných vied: horné úrovne (6 a 5) sú tie s najlepšími výsledkami

Začnime prírodnými vedami, v ktorých si osemročné gymnáziá ešte udržiavajú odstup od štvorročných. Nie však preto, že by v nich boli mimoriadne silné, ale preto, že aj v prírodných vedách sa zhoršujú všetky typy škôl. V matematike a čitateľskej gramotnosti sa potom už oba typy gymnázií vyrovnali.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie