Denník N

V Považskej Bystrici pribudli dve nové bytovky na Kukučínovej ulici

Ilustračné. Foto - tasr
Ilustračné. Foto – tasr

Mesto kúpilo dve bytovky za viac ako 2,5 milióna eur, v súčasnosti sa rieši prideľovanie bytov jednotlivým nájomníkom.

Považská Bystrica má k dispozícii celkovo 44 nových nájomných bytov na Kukučínovej ulici v dvoch bytových domoch, ktoré od jari 2016 budovala súkromná spoločnosť na ploche oproti bývalému hotelu Sparta. Investor potom mestu ponúkol odkúpenie bytov, ku ktorému došlo po schválení úveru z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a dvoch dotácií z ministerstva dopravy.

Kombináciou týchto dvoch spôsobov financovania je možné „prefinancovať až 100 percent nákladov na obstaranie nájomných bytov,“ povedala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková.

Obe zmluvy na poskytnutie dotácie z ministerstva boli podpísané začiatkom októbra minulého roka a ich čerpanie sa prenieslo do roku 2018. Financovanie objektov bytových domov je z tridsiatich percent dotáciou z ministerstva dopravy, a to vo výške 695 100 eur.

Zvyšných sedemdesiat percent je z úveru od štátneho fondu, čo predstavuje sumu 1 621 900 eur. Na inžinierske objekty sa využila taktiež dotácia z ministerstva dopravy vo výške 82 310 eur.

„Dofinancovanie technickej vybavenosti k nájomným bytovým domom musia mestá a obce riešiť z vlastných zdrojov,“ povedala hovorkyňa. Mesto muselo použiť takmer 190-tisíc eur na spevnené plochy na parkovanie, chodníky, verejné osvetlenie, dažďovú kanalizáciu, odvod splaškov kanalizácie či prípojky. Celkovo je kúpna cena oboch bytoviek spolu s inžinierskymi objektmi takmer 2,6 milióna eur.

Súčasťou každej bytovky je 22 bytov, z toho 16 dvojizbových a 6 jednoizbových.

Na začiatku mesiaca došlo k prevodu bytoviek do vlastníctva mesta a mestský úrad v súčasnosti rieši prideľovanie bytov nájomníkom na základe písomnej žiadosti. Tú evidujú päť rokov, potom sa žiadosť vyradí.

„Žiadateľ je povinný ju každoročne k dátumu zaradenia do evidencie aktualizovať. Jednotlivé žiadosti posudzuje bytová komisia, ktorú tvorí päť členov – dvaja pracovníci mestského úradu a traja poslanci. V súčasnosti evidujeme 111 žiadostí na pridelenie mestského bytu,“ hovorí Kováčiková.

Bytová komisia rokovala o spôsobe prideľovania bytov, pričom navrhla kombinovaný spôsob, a teda podľa vopred stanoveného bodovacieho systému i žrebovaním.

„Zasadať ešte bude musieť komisia na určenie výšky nájmu na základe zákonom určených parametrov. Následne spoločnosť GGE, ktorá je správcom mestských nájomných bytov, prepočíta nájom na konkrétne byty podľa ich parametrov. Až potom môže bytová komisia začať s určovaním nájomcov. Radnica má záujem, aby si byty našli svojich nájomníkov v prvej polovici tohto roka,“ uzavrela Kováčiková.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Považská Bystrica

Teraz najčítanejšie