Denník N

Carpe hnijem SNS

Vedenie SNS. Foto N – Tomáš Benedikovič
Vedenie SNS. Foto N – Tomáš Benedikovič

SNS evidentne zahraničnopolitická orientácia Slovenska nesedí a nedokáže sa s ňou stotožniť.

Autor je bezpečnostný analytik

Zámerom tohto článku nie je rozoberať škandály a prešľapy predstaviteľov súčasnej Slovenskej národnej strany, ktorá vznikla v roku 1990, ale zhodnotiť jej politiku, stav a hodnoty v porovnaní s historickou SNS, na ktorú sa rada odvoláva.
Predstavitelia dnešnej SNS o sebe tvrdia, že sú pokračovateľmi myšlienky a hodnôt pôvodnej Slovenskej národnej strany, ktorá vznikla v 19. storočí. Zakladali ju predstavitelia pochádzajúci zo štúrovskej vetvy, a teda evanjelickej inteligencie, ktorá v tom čase tvorila elitu národa.

Boli to rozhľadení ľudia, ktorí cestovali, študovali v zahraničí a svoje poznatky sa snažili uplatniť aj na Slovensku. Robili osvetu, vzdelávali národ, bojovali proti zadubenosti, alkoholizmu a tmárstvu, ktoré na vtedajšom Slovensku prevládali. Nehovoriac o tom, že ich cieľom bolo vybudovanie národného povedomia na moderných princípoch, ktoré na tie časy obsahovali veľa liberálnych prvkov. Dokázali prekonávať zakorenené predsudky a snažili sa formovať na tú dobu modernú spoločnosť. Predstavitelia strany ako Viliam Paulíny-Tóth, Jozef Gregor Tajovský, Štefan Marko Daxner, Martin Rázus atď. a ich publikačná činnosť patria medzi klenoty nášho národa.

Predstavitelia starej SNS museli prekonávať nespočetné prekážky. Okrem tlaku zvonku boli často vystavení aj odporcom pokrokového myslenia na Slovensku. To, samozrejme, prinášalo aj politické chyby a kompromisy, ktoré mali negatívny vplyv na samotnú stranu a jej ciele.

Platí to aj o Zvolenskom manifeste z roku 1937, na základe ktorého došlo k zjednoteniu politických síl na Slovensku a zblíženiu s HSĽS s cieľom dosiahnuť autonómiu Slovenska, čo sa aj napokon podarilo. Lenže tento akt v mene vyššieho princípu sa stal strane osudným. Postupne ju HSĽS pohltila, zanikla a výsledkom bolo potlačenie pokrokovejších myšlienok na úkor konzervatívneho a klerikálneho prúdu. Faktom však je, že SNS predstavovala evanjelickú časť národa, ktorá je na Slovensku v značnej menšine, a teda bola odkázaná na hľadanie partnerov na spoluprácu.

Krátke nadšenie

Keď sa v roku 1990 značka SNS opäť zjavila na politickej scéne, rozvírila hladinu požiadavkami na samostatnosť Slovenska. Nadchla tým menšiu časť populácie (väčšina bola v tom čase proti osamostatneniu), ktorá verila, že ide o stranu, ktorá nadviaže na dávnu minulosť a zašlú slávu historickej SNS. Okrem myšlienky nezávislosti Slovenska niektorí prívrženci verili, že to bude strana pokroková, otvorená novým myšlienkam a dokáže opäť nadviazať na snahy o prekonávanie predsudkov s cieľom vytvoriť modernú spoločnosť.

Toto nadšenie a niečo ako malý vnútrostranícky boj trval len veľmi krátko a títo ľudia začali stranu

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie