Denník N

Hrozba zatvorenia modernej autobusovej stanice v Banskej Bystrici už neplatí

Dopravný podnik v Banskej Bystrici sa dva dni pred vypršaním zmluvy dohodol s českým investorom Primum na dlhodobej desaťročnej zmluve bez opcie. Stanica funguje v štandardnom režime.

Prevádzkovateľ autobusovej stanice v Banskej Bystrici Dopravný podnik mesta Banská Bystrica sa dva dni pred vypršaním zmluvy dohodol s českým investorom Primum na dlhodobej desaťročnej zmluve bez opcie. Stanica  funguje v štandardnom režime.

Koncom septembra uplynulého roku sa dostala Banská Bystrica do hlavných správ celoslovenských médií. Investor Primum postavil najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku. Mesto sa nedávno dostalo do správ znova, keď sa objavila hrozba, že ju zatvoria.

Hrozilo, že stanicu zatvoria

Po vyše štyroch mesiacoch, čo si Banskobystričania užívali najmodernejšiu autobusovú stanicu na Slovensku, prišla hrozba, že investor môže od 1. februára zavrieť  časť, z ktorej odchádzajú autobusy.

„Spoločnosť Primum nemá autobusy, a nie sme ani prevádzkovateľ. Keby sme zmluvu nepodpísali, nikto nemá právny titul na prevádzkovanie stanice,“ uviedol riaditeľ Primum Michal Milata.

Obavy spustila nevinne vyzerajúca správa primátora Jána Noska, že mesto ukončilo zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie autobusovej stanice so spoločnosťou Primum. „Po vzájomnej dohode,“ znelo ešte upokojujúco.

Primátor Nosko tvrdí, že návrh zmluvy, ktorý dostali na stôl, menil vlastnícke vzťahy. Hlasovacie práva by boli dva ku jednej v prospech investora.

„Návrh sme vyhodnotili ako pre mesto z dlhodobého hľadiska zaťažujúci novými nákladmi, s ktorými sme nepočítali,“ konštatoval primátor.

Nástupištia novej autobusovej stanice budú ďalej otvorené. Foto – TASR

Vzápätí zareagoval investor, že ak sa nepodarí nájsť nového prevádzkovateľa, od februára zatvoria dopravnú časť.

„Zdôrazňujeme, že mesto by sa nevzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ak by nemalo od investora jednoznačný prísľub, že prevádzka dopravnej časti bude zabezpečená,“ prekvapene vyhlásila hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková na zmenenú situáciu.

Dôležité dátumy

1983 – začiatok výstavby autobusovej stanice v Banskej Bystrici

1984 – kolaudácia časti stavby

1990 – zastavenie stavebných prác

2002 – privatizácia (ČSAD Ostrava)

2013 – právoplatné územné rozhodnutie na stavbu Terminal Shopping Center Banská Bystrica pre rakúsky Jahn Development & Consulting, spol. s r. o.

2014 – stavbu spolu s vydaným rozhodnutím kúpila spoločnosť PRIMUM, s. r. o.

2017 – prví cestujúci v novom Terminal Shopping Centre

Pred niekoľkými dňami boli v hre len dve možnosti, ktoré by zabránili zavretiu stanice. Nový nájomník, alebo predĺženie nájmu pôvodnému prevádzkovateľovi.

Michal Milata potvrdil v stredu, že sa dohodli „po dlhých a náročných rokovaniach“ s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica na dlhodobej desaťročnej zmluve bez opcie.

Milata aj riaditeľ dopravného podniku mesta Banská Bystrica Miroslav Snopko zhodne tvrdia, že desať rokov je dosť dlhý čas na overenie fungovania spolupráce. Ak bude všetko v poriadku, nevidia dôvod nato, aby zmluvu nepredĺžili.

Snopko odhadol celkové mesačné náklady na prevádzku stanice na 35 až 40 tisíc euro.

Do výbavy najmodernejšej autobusovej stanice na Slovensku mal patriť aj defibrilátor, ale zatiaľ ešte nie je. Primátora Noska táto informácia prekvapila.

„Defibrilátor bude do týždňa, máte moje slovo,“ vyhlásil.

Stavba storočia

Autobusovú stanicu doteraz prevádzkoval Dopravný podnik mesta Banská Bystrica (do 31. januára 2018) a magistrát ju využíval na základe zmluvy o výpožičke.

Primátor Nosko hovoril ešte v roku 2015, že takýto strategický bod patrí pod kontrolu samosprávy. Umožniť to mala investícia a odkúpenie autobusovej stanice. Napriek odporu časti poslancov zastupiteľstvo na konci roku 2015 schválilo vstup mesta do projektu, ale aj úver 3,8 milióna eur. Ten ešte mesto nečerpalo.

Autobusová stanica v Banskej Bystrici mala byť počas socializmu jednou z najmodernejších na Slovensku. Začali ju stavať, ale nikdy ju nedokončili. Príbeh „stavby storočia“, alebo „strašidla“, ako ju Banskobystričania nazývali neskôr, sa skončil po vyše tridsiatich rokoch zbúraním.

Slovensko

Teraz najčítanejšie