Denník N

Vedci zablokovali korupčný vplyv nádorov u myší

Rakovinové bunky. Foto - Fotolia
Rakovinové bunky. Foto – Fotolia

Vedci prebudili imunitný systém myší a nádor zlikvidovali. A to nielen ten primárny, do ktorého spravili vpich, ale aj ostatné metastatické ložiská.

Autor je imunológ, pôsobí v Slovenskej akadémii vied

Keď sa bájni Argonauti vybrali po zlaté rúno, výpravy sa zúčastnili nielen bojovníci ovládajúci meče, oštepy a šípy, ale aj spevák Orfeus. Pri jeho speve ostatní na chvíľku vypli a zabudli na bojovú trmu-vrmu. A to bolo dôležité.

S našimi imunitnými bunkami – bielymi krvinkami – je to podobné. Úlohou imunitného systému je chrániť nás pred vonkajším nepriateľom – nebezpečnými patogénmi –, ale aj pred vnútorným nepriateľom – nádorovými bunkami.

Rovnako dôležité však je, aby naše imunitné bunky dokázali vypnúť a tolerovať svoje okolie, a to vtedy, keď nebezpečenstvo nehrozí alebo už pominulo. To je práca takzvaných regulačných buniek.

Ak si ju neplnia poctivo, odpoveď neprestáva a napokon môže prerásť do chronického zápalu alebo autoimunity. Z obrancu sa stane pôvodca choroby.

Molekulárne kontrolné body

Na vypnutie imunitnej odpovede vyvinuli regulačné bunky mnohé molekulárne mechanizmy, nazývame ich kontrolné body (checkpoints).

Môžu to byť rozličné proteíny viažuce sa na inhibičné, „uspávacie“ receptory na efektorových bojovne naladených imunitných bunkách, utlmujúce cytokíny, ale aj iné typy molekúl, napríklad adenozín alebo mikroRNA.

Ale beda, tieto molekulárne checkpointy zneužívajú aj samotní nepriatelia – nádory – a vypínajú tak imunitnú odpoveď namierenú proti sebe. Inými slovami, korumpujú náš imunitný systém jeho vlastnými zbraňami.

Veľmi nádejná stratégia pri protinádorovej terapii spočíva v zablokovaní molekulárnych checkpointov prichádzajúcich zo strany nádorových buniek – narušení korupčného prostredia –, čím sa prebudí imunitný systém, aby si sám poradil s nádorom.

Takáto stratégia, na rozdiel od chemoterapeutík, so sebou neprináša nežiaduce vedľajšie účinky.

Narušia korupčné prostredie

Dá sa to použitím molekúl, ktoré utlmujúce checkpointy priamo zablokujú (ICI), alebo aj pomocou molekúl, ktoré imunitné bunky povzbudia tak silno, že sa korupčné prostredie naruší.

Napríklad krátke čiastočky DNA dávajú imunitným, konkrétne dendritickým bunkám echo, že niečo nie je v poriadku, že niekde sa tu vyskytuje narušiteľ, lebo veď DNA je normálne mať vo vnútri buniek a nie v medzibunkovom prostredí.

Dendritické bunky tieto kúsočky DNA naviažu cez svoje receptory TLR, naštartujú sa a túto aktivačnú vlnu pošlú priamo ďalej T bunkám. Iným takým životabudičom môže byť aj protilátka, ktorá sa naviaže na aktivačné „bojovné“ receptory.

Prebudili imunitný systém myší

Presne takýto prístup zvolili vo svojej štúdii aj vedci na Stanfordskej lekárskej univerzite pod vedením Ronalda Levyho. Svoju prácu uverejnili minulý týždeň vo vedeckom časopise Science Translational Medicine.

Myšiam priamo do nádoru vpichli malé množstvo kratučkej DNA CpG aktivujúcej dendritické bunky, a zároveň aj protilátku aktivujúcu receptor OX40 na T bunkách.

Iba jediná aplikácia stačila na to, aby sa imunitný systém myší prebudil a nádor zlikvidoval. A to nielen ten primárny, do ktorého spravili vpich, ale aj ostatné metastatické ložiská. Zázrak? Iste, veď imunita je div sveta.

Myši teda vieme liečiť. Ostáva už len rozbehnúť klinické testy a overiť, či táto metóda bude fungovať aj u ľudí.

Pravdepodobnosť je veľká, lebo skupina okolo Roberta Levyho už jeden úspešný protinádorový liek objavila, protilátku Rituximab. Tá už dnes zachraňuje životy pacientov.

Dostupné z: DOI: 10.1126/scitranslmed.aan4488

Teraz najčítanejšie