Denník N

Nekazme to, čo funguje. Aj cirkevné školy produkujú vedcov

Ilustračné foto - TASR
Ilustračné foto – TASR

Vo viacerých rebríčkoch hodnotení sa medzi najlepšími školami nachádzajú aj tie cirkevné. Mali by ostať rovnoprávnymi, bez marenia rozpočtu a dobrého mena. Petíciu za ich prehodnotenie preto podpísalo už vyše 3600 ľudí.

Autor je neurogenetik, pôsobí vo Viedenskom výskumnom inštitúte molekulárnej patológie a Inštitúte evolúcie a kognitívneho výskumu Konráda Lorenza

Jeden z najvýznamnejších vedcov 20. storočia Albert Einstein raz povedal: „Ak viete, čo chcete, potom vám veda pomôže a ukáže, ako to dosiahnete.“

Čo však máme chcieť? Hodnoty? Lenže veda je nehodnotové poznanie, ale hodnotná je.

Na Prírodovedeckej fakulte UK nám prízvukovali výrok genetika Ľubomíra Tomášku: „Veda o hodnotách nevie, vedec by o nich vedieť mal.“ Ale odkiaľ? Odpoveď nehľadajme vo vede, ale v nás a u našich učiteľov.

Nie vďaka, ale napriek

Dobrý učiteľ je pre vzdelávanie nenahraditeľný. Kvalitné vzdelávanie predpokladá múdrosť, motiváciu a slobodu učiteľa, píše Ľubomír Tomáška v otvorenom liste bývalému ministrovi školstva, v ktorom vysvetľuje, prečo od neho odmietol najvyššie rezortné ocenenie.

V liste vyzdvihuje to, že nie vďaka systému, ale napriek nemu sa u nás stále nájdu kvalitní učitelia, ktorí inšpirujú študentov nad rámec svojich povinností.

Ich vizitkou sú úspešní študenti. Pretože učiteľ by mal byť osobnosťou, ktorá ide príkladom a zapaľuje záujem žiakov dozvedať sa viac.

Vplyv osobností na rozvoj osobnosti

Pohľadom do minulosti si čoraz viac uvedomujem, aké som mal šťastie, že som zažil skutočné učiteľské osobnosti na všetkých stupňoch škôl. Bez ich vzoru, inšpirácie a školenia by som to v zahraničí nezvládol.

Za kritické obdobie formovania hodnôt a osobnosti považujem čas, ktorý som strávil štúdiom na Piaristickom gymnáziu sv. Jozefa Kalazanského v Nitre.

Naša trieda bola zameraná na humanitné vedy a cudzie jazyky. No zažil som esá učiteľov vo všetkých odboroch, vrátane prírodných vied.

Učitelia Piaristického gymnázia disponovali Tomáškovskými ideálmi slobody, múdrosti a motivácie učiteľa. Mali obdivuhodné nasadenie a boli nezabudnuteľnými príkladmi. Aj vďaka nim malo gymnázium povesť kvalitnej tradície a kontinuity vzdelávania a hodnôt. Nebolo to iba kvôli vysokému veku školy.

Aj cirkevné školy produkujú vedcov

Poviete si, že cirkevné gymnázium je podradné oproti iným typom škôl a vedec nemôže byť veriaci? Je to omyl. Veda a viera sa nemiešajú. Kladú si iné otázky. Sú ako paralelné koľaje, ktoré sa nepretínajú. Inak by sa po nich nedalo jazdiť.

Na cirkevnom gymnáziu som maturoval v roku 2006. Dovtedy som zažil mnoho posmechu, že sme „cirkevníci“, akoby nás to malo spraviť menejcennými.

Učitelia, ktorých som obdivoval, ma na maturite odhovorili od toho, aby som sa stal učiteľom, a presvedčili ma, aby som šiel radšej za vedca na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Na univerzite som mal šťastie na zopár učiteľských idolov, rovnakého rázu ako na Piaristickom gymnáziu v Nitre.

Neskôr som sa dostal na doktorát na Švajčiarsky technologický inštitút v Zürichu a na Inštitút molekulárnej patológie vo Viedni, kde nás z tisícov uchádzačov vybrali desať.

Nakoniec som sa rozhodol pre prácu vo Viedni, kde som rozbehol úplne nový a trúfalý výskum spánku na červoch. Spočíva v pozorovaní a manipulovaní vnímania počas spánku a bdelosti.

Vyvinuli sme metódy, pomocou ktorých sme ako prví na svete pozorovali stovky voľne pohybujúcich sa intaktných červov. Súčasne sme za tých istých podmienok pozorovali všetky bunky ich mozgu súčasne.

V súvislosti s týmto projektom som ako prvý Slovák získal v roku 2012 prestížne medzinárodné štipendium od Boehringer Ingelheim Fonds. 

Výsledky hovoria za seba

V roku 2017 som spolu s medzinárodným tímom kolegov publikoval článok v jednom z najprestížnejších a najčítanejších vedeckých časopisov na svete, Science. 

Významne sme prispeli k objavu mechanizmov riadenia zaspávania a prebúdzania sa. Náš článok bol v nezávislom hodnotení vybratý za najlepší neurobiologický článok roka 2017.

Tieto výstupy predstavujú aj vizitku mojich učiteľov, nie len moju vlastnú prácu. Sú to objektívne a merateľné tvrdé fakty.

Moji učitelia a školy, ktoré som absolvoval, teda vykazujú výsledky, pre ktoré by mali byť podporované, a nie ukracované tým, že im bude obmedzované množstvo nových študentov, a teda aj financií.

Nemôžem sa prizerať tomu, ako ich plánované opatrenia môžu postupne zlikvidovať. Znížený počet študentov zníži aj počet kvalitných učiteľov, čo vyústi do poklesu záujmu o ne. 

Bodujú medzi najlepšími

Vzhľadom na naše tradície a hodnotové orientácie sú cirkevné gymnáziá logickým odzrkadlením kultúry Slovenska.

Nemusia byť ani lepšie, ani horšie ako ostatné školy, ale existujú a hlavne fungujú. Nepreukázali štatisticky významné horšie výsledky oproti ostatným školám.

Jedným z cieľov štúdia na gymnáziu je pokračovanie na vysokej škole a za komplexnú formu hodnotenia gymnázia môžeme považovať úspešnosť prijatia jej absolventov na vysokej škole. V hodnotení INEKO bodujú medzi najlepšími všetky typy gymnázií, vrátane cirkevných.

Vo viacerých rebríčkoch hodnotení sa medzi najlepšími školami nachádzajú aj tie cirkevné, tak ako aj ostatné typy škôl (tu alebo tu). Mali by ostať rovnoprávnymi, bez marenia rozpočtu a dobrého mena. Petíciu za prehodnotenie plánovaných opatrení preto podpísalo už vyše 3600 ľudí.

Nie len stroje na produktivitu

Nie sme len strojmi na produktivitu a o bezcharakterných géniov nie je záujem ani na západe, o čom sa už mnohí mohli presvedčiť na pohovoroch a/alebo v kolektívoch.

Hodnoty sú pridanou hodnotou, ktorá sa vypláca profesne i osobnostne a možnosť viesť k nim by mala byť dostupnou, tak ako je to zatiaľ na štátnych, súkromných aj cirkevných školách.

Odborná konzultantka Jana Dandelová vidí rozdiel hlavne v tom, aké deti danú školu navštevujú: „Navštevujem všetky typy škôl – cirkevné, štátne aj súkromné. Povedala by som, že na cirkevné a súkromné školy umiestňujú svoje deti vo vyššej miere rodičia, ktorým záleží na kvalitnejšom vzdelaní a výchove. Nemyslím si, že sú lepšie technicky vybavené, ale na niektorých sú aj kvalitnejší pedagógovia. Čo sa týka výsledkov žiakov z cirkevných škôl, zrejme hrá rolu aj náboženstvo, vyšší záujem o morálne hodnoty aj o vzdelanie.“

Podľa nej „na cirkevné a súkromné školy chodia deti rodičov, ktorým viac záleží na vzdelávaní dieťaťa. To samozrejme uľahčuje prácu pedagóga, lebo má v triede viac žiakov motivovaných k vzdelávaniu a učeniu. Rovnako erudovaný učiteľ na štátnej škole musí vynaložiť oveľa viac energie, entuziazmu, aby dosiahol aspoň priemerný výsledok, keďže učí skupinu žiakov nie natoľko motivovaných k dosahovaniu kvalitných výsledkov“.

Podľa názorov Dandelovej by sa na cirkevnej škole malo učiteľovi lepšie pracovať so študentmi. Podľa prezidenta Združenia katolíckych škôl Jána Horeckého je obsah vzdelávania na všetkých školách zo zákona ten istý, ale kontext a zmysel pozorovaného sveta môže byť odlišný u ľudí s rôznym svetonázorom, čím naznačuje posun od vzdelávania k výchove.

Vedecký pohľad na svet nás môže zbaviť predsudkov a odviesť nás od opakovania tých istých chýb. Vzdelanie a poznanie pravdy vás oslobodia, aj keď najprv môžu narušiť váš pohľad na svet a vyviesť vás z miery. Podporme to, čo už funguje, a SR bude môcť viac prosperovať.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre, Veda

Teraz najčítanejšie