Denník N

Anasoft litera pozná najlepšiu desiatku

Porota, zľava: Miroslava Vallová, Zoltán Rédey, Derek Rebro, Patrik Oriešek a Lucia Molnár Satinská. Foto - Juraj Starovecký
Porota, zľava: Miroslava Vallová, Zoltán Rédey, Derek Rebro, Patrik Oriešek a Lucia Molnár Satinská. Foto – Juraj Starovecký

Porota 13. ročníka prestížnej literárnej ceny vyhlásila desiatku kníh, z ktorej v septembri v druhom kole určí finálovú päťku. Z nej vzíde laureát, ktorý získa 10-tisíc eur.

Až štyri mená (Majling, Micenková, Modrovich a Vicen) z desiatky autorov, ktorí postúpili do ďalšieho kola 13. ročníka Ceny Anasoft litera, doteraz tento pocit nepoznali. Na opačnom póle figurujú Macsovszky a Vilikovský, ktorí sú už lau­reátmi tohto ocenenia (druhý z nich dokonca dvojnásobným), a ani Farkašová, Pupala, Rozenbergová a Salmela nie sú nováčikmi v zostave, ktorú v utorok určila porota.

Novinkou bude finálová päťka

Doteraz sa tejto desiatke hovorilo finálová, z ktorej vzišiel víťaz, no v tomto ročníku došlo k zmene. „Rozhodli sme sa pridať ešte jeden krok v hodnotení porotou, a tak poukázať aj na umelecko-hodnotové rozdiely v samotnej desiatke. Porota vybrala desať najlepších kníh zo zoznamu automaticky nominovaných 230 titulov, ktorým sa budeme venovať ako doteraz. Novinkou bude vyhlásenie finálovej päťky, z ktorej nakoniec vzíde laureát alebo laureátka,“ hovorí nová organizátorka ceny Simona Fochlerová, poukazujúc na to, že na modeli dlhšieho a kratšieho zoznamu fungujú aj iné ceny ako napríklad britská Man Booker či francúzska Prix Goncourt.

Porota, ktorá v tomto ročníku pracovala v zložení Zoltán Rédey, Miroslava Vallová, Lucia Molnár Satinská, Derek Rebro a Patrik Oriešek, považuje svoj výber za žánrovo, generačne i rodovo pestrý. Podľa Zoltána Rédeya jednoznačne prevládala príbehová próza, no pripomenul, že takmer všetky tituly majú napadnuteľné slabiny.

Derek Rebro je síce rád, že do desiatky sa nedostali niektoré tituly, no výhrady má aj k viacerým, čo prešli. „Zdá sa mi, že súčasná slovenská literatúra nereflektuje vonkajšiu realitu a ak, tak len v malom stupni. Možno to vychádza zo strachu ju reflektovať a autori utekajú radšej do vnútrotextových realít a intímnych polôh. To je, myslím si, na škodu veci, lebo literatúra má podľa mňa odrážať aj súčasnosť,“ dodáva Patrik Oriešek.

Desať autorov, ktorí postupujú do druhého kola (v abecednom poradí):

Farkašová Etela: Scenár, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Macsovszky Peter: Povrch vašej planéty, Drewo a srd / Vlna

Majling Daniel: Ruzká klazika, BRAK,

Micenková Jana: Sladký život, Marenčin PT,

Modrovich Mária: Flešbek, Drewo a srd / Vlna

Pupala Richard: Čierny zošit, Marenčin PT

Rozenbergová Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart

Salmela Alexandra: Antihrdina, Artforum

Vicen Dušan: Dotyk s absolútnom, ACAPU,

Vilikovský Pavel: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo Slovart

Z týchto kníh porota začiatkom septembra určí finálovú päťku a po dvoch týždňoch z nej vyberie víťaza 13. ročníka Anasoft litery, ktorý už tradične získa 10-tisíc eur.

Od 23. do 28. apríla novú desiatku Anasoft litera 2018 organizátori odprezentujú na podujatí litera fest, ďalej celoročne v rámci autorských čítaní v projektoch Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky!, Anasoft litera uvádza a na ďalších literárnych festivaloch po celom Slovensku.

Široká verejnosť si z desiatky zvolí svoju knihu roka hlasovaním v Cene čitateľov a študenti vybraných slovenských gymnázií z nej vyberú laureáta ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Kultúra

Teraz najčítanejšie