Denník N

Sudcov máme dosť, ale treba riešiť špecializáciu aj staré exekúcie, odkazujú európski experti

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) prichádza na vládu. Foto – TASR
Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) prichádza na vládu. Foto – TASR

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa po roku dočkala správy o stave súdnictva. Od expertov Európskej komisie dostala zelenú na exekučnú amnestiu, ale aj odporúčanie, aby sa naše súdy či sudcovia viac špecializovali.

Otázky o zásadnejších zmenách v justícii, najmä pokiaľ išlo o navyšovanie počtov sudcov, odbíjala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) čakaním na podrobnú analýzu. Experti Európskej komisie pre efektívnu spravodlivosť (CEPEJ) na nej pracovali rok a teraz ju ministerstvu odovzdali. Naše súdy nechváli ani nehaní. Pozerá sa na nedostatky, a ak sa dá, ponúka riešenia.

„Správu nemožno čítať tak, že zajtra urobíme prevrat alebo revolúciu na súdoch, ale skôr ju treba čítať tak, že justícia bude mať na ďalšie roky zadefinovanú jasnú cestu, po ktorej treba ísť, aby lepšie fungovala a bola efektívnejšia a dôveryhodnejšia,“ píše ministerstvo spravodlivosti.

Zelená na exekučnú amnestiu

Experti CEPEJ si všímajú ako „hlavný problém slovenských súdov“ staré exekúcie. A hovoria, že pri súčasných zdrojoch rozhodnúť taký obrovský počet nerozhodnutých spisov v rozumnej lehote je nemožné. „Z tohto dôvodu existujú silné náznaky potreby naliehavej politickej intervencie, ktorá by napomohla zjednodušenie a urýchlenie procesov,“ napísali v správe.

Na súdoch leží 3,4 milióna nevybavených exekučných spisov. Podľa správy CEPEJ je týchto neukončených exekúcií šesť- až deväťkrát viac ako počet nových exekúcií, ktoré na súdy prichádzajú. A aj preto experti pripúšťajú „zásah zvonku“. Píšu, že v prípade problému takejto závažnosti je potrebné zaviesť  „zákon pre naliehavé situácie“, ktorý by v prípade potreby urýchlil konania a vyčistil registre.

Vlastne to môže znamenať, že by dal zelenú exekučnej amnestii, o ktorej Žitňanská presviedča aj koaličných partnerov. Koalícia však doposiaľ nenašla zhodu, ako staré exekúcie „vyškrtnúť“. A hoci pre exekučnú amnestiu našla podporu aj v opozícii, najnovšie premiér Robert Fico (Smer) vyhlásil, že táto téma určite nie je pre koalíciu prioritou.

Špecializácia je nevyhnutná

Exekúcie od apríla minulého roka spadajú pod Okresný súd v Banskej Bystrici. Stáva sa tak špecializovaným na túto agendu, čo si všíma aj správa CEPEJ. Zatiaľ tento krok nehodnotí, len varuje, že treba sledovať, ako to bude súd zvládať. Je však toto cesta, akou by sa malo ministerstvo spravodlivosti pri reforme vydať?

V správe sa jednoznačne píše, že práve špecializácia je nevyhnutná. Môže výrazne pomôcť k tomu, aby sa ľudia dočkali skorých a kvalitných rozhodnutí. Ako však zabezpečiť špecializáciu na Slovensku, kde je mnoho súdov s menej ako desiatimi sudcami? Bez toho, aby sa nemenila „súdna mapa“, sa to zrejme nebude dať urobiť. „Treba mať otvorené oči, ak sa pozeráme na súdnu mapu,“ povedala pre TASR štátna tajomníčka ministerstva Mária Kolíková. Dnes všetky súdy riešia všetko. „Je tu teraz však priestor na to, aby sme sa pozreli na súdy otvorenejšie,“ dodala.

Kolíková konkrétne riešenie nehovorí. O všetkom ešte bude hovoriť pracovná skupina. V minulosti Žitňanská hovorila o špecializovaných súdoch v rámci hlavného mesta. Teda namiesto súčasných okresných súdov by v každej z ich budov vzniklo špecializované pracovisko, či už na trestné právo, obchodné, alebo občianske. To by mohlo byť aj riešenie pre malé okresné súdy.

Dve pojednávania a dosť

Špecializácia je len jedným z nástrojov, ako zrýchliť súdne konania. CEPEJ dáva sudcom aj konkrétnejší návod. Napríklad by si sudcovia mali realistickejšie nastaviť kalendár jednotlivých krokov v konaniach. Pojednávať by mali čo najkoncentrovanejšie, pričom základom by sa malo stať pravidlo „nie viac ako dve pojednávania“. Prvé by bolo prípravné a to druhé už určené na dokazovanie a vypočutie argumentov, a ak je to možné, aj na vyhlásenie rozsudku.

„Všetci sudcovia by si mali osvojiť prísne a jasné pravidlá“, aby zabránili odročeniam alebo prieťahom v súdnom konaní. Rôzne odklady pre advokátov by mali byť čo najviac obmedzené, a tak by sa sudcom mohlo podariť vyhnúť odďaľovacím taktikám a dodržiavať tempo súdneho sporu, ako si naplánovali.

Podľa tabuliek máme dosť sudcov

Ako to teda je s tým počtom sudcov na našich súdoch? Potrebujeme ich viac? Tabuľkové počty hovoria o zhruba 1200 sudcoch, čo je tak akurát. Tento počet sa v posledných rokoch veľmi nemenil, a ak vychádzame z porovnaní spred štyroch rokov, tak v porovnaní na 100-tisíc obyvateľov ich máme viac, ako je európsky priemer.

V roku 2014 to vychádzalo na 24,4 sudcu na 100-tisíc občanov, zatiaľ čo európsky medián bol 17,82 sudcu. Správa CEPEJ preto konštatuje, že „vo všeobecnosti je ťažké vyvodiť záver, že Slovensko čelí problému nedostatku sudcov“.

Znamená to, že počty sudcov sa už nebudú navyšovať? Kolíková hovorí, že je stále predčasné na to odpovedať a urobiť závery.

Veľa miest je prázdnych

Problém je, že u nás existuje veľký rozdiel medzi počtom určených miest na sudcov a tým, ako sú reálne obsadené. Združenie sudcov Slovenska opakovane upozorňuje, že máme až dvesto neobsadených miest, a za problém to považuje aj CEPEJ. Veľké „diery“ medzi počtami sudcov a reálne obsadenými miestami spôsobili bezpečnostné previerky, ktoré spomalili celý proces od výberu až po menovanie sudcov. Trval takmer rok.

Riešením majú byť hromadné výberové konania, ktoré by vytvorili zoznam kandidátov na sudcov. Kým by sa reálne uvoľnilo miesto na súde, prešli by aj previerkami. Prvýkrát sa uskutočnilo na jeseň. Na 125 vyhlásených miest sa prihlásil takmer dvojnásobný počet uchádzačov. Nakoniec ich prišlo menej a celkovo uspelo len 35. Žitňanská to vysvetľovala sprísnením podmienok výberu.

Sudcovia sa na základe týchto čísiel začínajú obávať, či sú hromadné konkurzy naozaj tou správnou cestou. A čo na to CEPEJ? Na túto otázku správa nedáva odpoveď. Nový systém výberových konaní síce zachytáva, ale nehodnotí. Členovia expertného tímu totiž nemali podrobné informácie o rozsahu tejto reformy.

Lucia Žitňanská

Slovensko

Teraz najčítanejšie