Denník N

Závery komisie, ktorá očistila prokurátora Špirka: Varga musel vedieť, že oznamuje závažný trestný čin

Redaktorka RTVS Gabriela Kajtárová zaznamenala minulý týždeň ako jediná novinárka rozhodnutie disciplinárnej komisie vo veci Vasiľa Špirka a spravila prepis. Vyplýva z neho, že prokurátor pri vyšetrovaní Kaliňáka nepochybil. Aj tak ho stíhali a prípad mu zobrali.

Disciplinárna komisia vypočúvala Vasiľa Špirka za zatvorenými dverami, ale jej rozhodnutie bolo verejné. Tu je prepis jej rozhodnutia.

Chcel vôbec Ľuboš Varga spisovať trestné oznámenie o korupcii na ministerstve vnútra a Robertovi Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi?

„Komisia jednoznačne konštatuje, že prejav vôle oznamovateľa (Vargu) tu bol a musel byť. Zo zápisnice o trestnom oznámení totiž vyplýva, že o oznamovaných skutočnostiach prokurátor Špirko nemal ako vedieť, boli preňho nové, bolo ich také množstvo, boli takej kvality a mali takú štruktúru, že len spisovanie trvalo niekoľko hodín. Na prvýkrát ani nebolo v Špirkových silách pochopiť celú schému konania, ktoré bolo oznamované. Oznamovateľ (Varga) musel (schémy prevodov) názorne graficky vysvetľovať. Nie je predstaviteľné, aby došlo k spisovaniu trestného oznámenia bez toho, aby sa sám (Varga) rozhodol, že tieto skutočnosti oznámi. Pripravil si na to aj podklady – listinné aj USB kľúč, ktoré boli pripojené.“

Vedel vôbec Varga o tom, že podáva trestné oznámenie, alebo išlo o neformálny rozhovor so Špirkom, ktorý ho oklamal, keď z toho spísal trestné oznámenie?

„Musíme dať za pravdu prednesenej (Špirkovej) obhajobe, ale aj zdravému rozumu a logike. Pokiaľ prokurátor uskutočňuje výsluch alebo prijíma vyjadrenie a spisuje ho, tak oznamovateľ, ak má aspoň priemernú mieru inteligencie, tak si nemôže myslieť, že sa to týka niečoho iného ako služobných záležitostí prokurátora. Takže tvrdenie, že ho (Špirko) nepoučil, alebo mu to nevysvetlil, je podľa nás zjavne neopodstatnené. Tvrdenie, že malo ísť o neformálny rozhovor s prokurátorom, pokiaľ niekto sedí niekoľko hodín s prokurátorom, ktorý obsah vyjadrení zapisuje – tak tvrdenie (o neformálnom rozhovore) je zjavne neuveriteľné.“

Prečo sa trestné oznámenie spisovalo bez prítomnosti cudzej osoby, väzenskej stráže a zapisovateľky?

„Nemôžeme to považovať za disciplinárne previnenie. Trestný poriadok neupravuje povinnosť, že pri takomto spisovaní by mala byť nejaká ďalšia osoba. Doktor Špirko uveriteľne vysvetlil, prečo s ohľadom na chúlostivý charakter týchto skutočností si vyslovene neprial, aby tam boli prítomní príslušníci ZVJS. Argumentoval zlými skúsenosťami z minulosti – únikom informácií a podobne. V tomto smere jeho postup bol správny. Špirko vysvetlil aj to, prečo nemal zapisovateľku. Zapisovateľka nebola v tom čase k dispozícii – a aj keby bola, tak vzhľadom na charakter skutočností, ktoré boli oznamované, by asi Špirko dôsledne zvažoval, či tam ďalšieho človeka chce mať prítomného alebo nie.“

Prečo nedal Špirko zápisnicu o trestnom oznámení Vargovi na prečítanie a podpis?

„Zastávame názor, že presný opak je pravdou. Nielenže mu dal zápisnicu na prečítanie, ale nad rámec povinností odovzdal kópiu aj Vargovmu advokátovi. Doktor Špirko podrobne, konzistentne a presvedčivo vysvetlil, prečo takto postupoval. Vzhľadom na veľmi špecifický charakter oznamovaných skutočností si jednoducho chcel byť istý, že oznamovateľ si dvakrát alebo viackrát rozmyslí, či chce podať takéto trestné oznámenie. (Varga) bol Špirkom vyzývaný, aby zvážil ďalšie následky, ktoré by toto trestné oznámenie mohlo mať. Čo s tým ďalej bude späté a ako to zasiahne do jeho života. Takže v žiadnom prípade nie je pravda, že by mu (Špirko) zápisnicu ľstivo odoprel.“

Prečo zapisovateľka dodatočne podpísala zápisnicu, keď pri jej spisovaní nebola?

„Špirko to vysvetlil hodnoverným spôsobom, že jej dal zápisnicu podpísať preto, aby presvedčil oznamovateľa, že už do textu tohto trestného oznámenia (Špirko) nebude zasahovať, že tam nebude nič dopĺňať ani upravovať a že v takejto podobe zostane text až do rozhodnutia samotného oznamovateľa. Nie je to úplne štandardný postup, ale opäť, domnievame sa, že nebol takým spôsobom porušený zákon, aby sme mohli konštatovať, že ide o disciplinárne previnenie. Administratívna pracovníčka uviedla, že jej Špirko povedal, že táto zápisnica je „ešte len také nič, že sa len uvidí, či z toho niečo bude alebo nebude“.“

Zápisnica o trestnom oznámení, ktorú Špirko predložil špeciálnemu prokurátorovi, obsahovala falošné podpisy. Prečo?

„Nepodarilo sa však preukázať a nič nenasvedčuje tomu, že by jediným a výlučným pôvodcom podpisov bol Špirko alebo že s jeho súhlasom by sa tam ocitli. Špirko uviedol, že zápisnica pôvodne nebola oznamovateľom podpísaná – a v takejto pracovnej verzii išla na stôl špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Sám špeciálny prokurátor pri výsluchu potvrdil, že tieto falošné podpisy na zápisnici v tom čase neboli. Kedy sa tam dostali a akým spôsobom, sa nepodarilo zistiť. Podstatná časť trestného konania (voči Špirkovi), ktorá predchádzala disciplinárnemu konaniu, sa venovala tejto otázke. Zo znaleckého posudku vyplýva, že sa nedá zistiť, kto je pôvodcom falošných podpisov. Dôležité je povedať, že v spisovom denníku sú o tejto veci tri zápisnice, pričom dve z nich sú preukázateľne podpísané oznamovateľom – a jedna nie je podpísaná oznamovateľom (je na nej falošný podpis). Všetky tri sú z obsahového hľadiska identické. To znamená, že určite nedošlo k falšovaniu obsahu a v zápisniciach je zachytené to, čo (Varga) oznamoval. Zdá sa nám nelogické, aby niekto falšoval podpisy na jednom z troch vyhotovení a aby sme toto vyhodnocovali ako disciplinárne previnenie (Vasiľa Šprika), keď žiadnym spôsobom nebolo zasahované do obsahu.“

Ak má pre vás práca našich novinárov pred prezidentskými voľbami väčšiu hodnotu, ako je cena predplatného, môžete ich podporiť aj darom. Vopred ďakujeme 🫶

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Prokurátor Špirko

Robert Kaliňák

Slovensko

Teraz najčítanejšie