Denník N

Neponáhľajme sa s voľbami, radšej trvajme na dôveryhodnej vláde

Upršané zhromaždenie v Košiciach. Foto – TASR
Upršané zhromaždenie v Košiciach. Foto – TASR

Navrhujem dialóg so všetkými ústavnými činiteľmi a záruku očisty štátnej správy v programovom vyhlásení vlády.

Autor je občiansky aktivista, člen KC VPN

November 89 nám otvoril cestu a dal nám aj ponaučenia, ktoré by sme si dnes mali pripomenúť. Organizátori demonštrácií by mali prijať rolu predstaviteľov verejnosti za slušné Slovensko, sadnúť si za stoly s ústavnými činiteľmi a žiadať zloženie dôveryhodnej vlády, obsiahnutie požiadaviek občanov v programovom vyhlásení vlády a transparentnú prípravu volieb.

Súčasné Slovensko je demokratickým a právnym štátom. Tri piliere štátnej moci a všetky jeho inštitúcie sú podľa zásad zastupiteľskej demokracie nespochybniteľné. Sme slobodnou a úspešnou krajinou, ktorej politická a štátna reprezentácia vzišli podľa ústavy a zákonov z riadnych a slobodných volieb. Mandát poslancov všetkých stupňov je nespochybniteľný. Kooptácie, ako revolučný spôsob ich výmeny, neprichádzajú do úvahy.

Lenže ľudia na námestiach a hovorcovia na tribúnach sú známkou, že časť spoločnosti má revolučné požiadavky.

Áno, pud sebazáchovy vedie časť spoločnosti k mobilizovaniu obranných mechanizmov občianskej spoločnosti. Akokoľvek radikálne požiadavky z tribún a námestí však znejú, nie sú porušením demokratického právneho rámca ani princípov zastupiteľskej demokracie.

Ľudia na základe svojich skúseností a hnaní občianskou zodpovednosťou jasne pomenúvajú, že nimi zvolení zástupcovia zneužili moc a porušujú princípy deľby štátnej moci, jej kontroly a hlavného poslania – udržovania právneho štátu a pravidiel slušnosti v spoločnosti.

Tí, od ktorých moc pochádza, žiadajú odstúpenie zodpovedných a súčasne podozrivých, žiadajú vyšetrenie zlyhaní vlády a štátnej správy vo veciach korupcie, zneužitia právomocí a finančných podvodov. Tí, od ktorých moc pochádza, chcú svoj hlas dať dôveryhodnejším politikom.

Preferenčné hlasy neznamenajú imunitu

Áno, stalo sa tak z rozhorčenia nad

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koaličná kríza

Komentáre

Teraz najčítanejšie