Denník N

Vybavovačov pozemkov stvorila zmena od Smeru, informácie im vynášajú

Riaditeľka fondu Gabriela Matečná a jej námestník Róbert Poloni. Foto N - Monika Tódová
Riaditeľka fondu Gabriela Matečná a jej námestník Róbert Poloni. Foto N – Monika Tódová

Podozrivé prevody na Slovenskom pozemkovom fonde umožňuje aj paragraf, ktorý schválil Smer po kauze Veľký Slavkov.

Vedenie Slovenského pozemkového fondu sa pokúsilo Denníku N vysvetliť, ako prideľovalo pozemky pri Bratislave po reštituentoch.

Pôda skončila v rukách bývalého suseda Roberta Fica Petra Sýkoru, ktorý teraz už na nich chystá obrovský sklad a parkovisko s vyše 1100 miestami. Dovedna je to 65 hektárov.

Z dokumentov a zmlúv, ktoré riaditeľka Slovenského pozemkového fondu Gabriela Matečná spolu s podriadenými priniesla na rokovanie, vyplynuli pochybnosti o tom, či fond dodržiava zákon.

Nevedomosť reštituentov

Smer prijal po kauze Veľký Slavkov v roku 2010 zákon, ktorý hovorí, že fond už nemusí prideľovať pôdu len priamo reštituentom, ale môže ju odsúhlasiť aj osobám, na ktoré postúpia reštituenti svoj reštitučný nárok.

Reštituent však v takom prípade musí vedieť, o akú parcelu ide. Paragraf pomohol práve vybavovačom a developerom, ktorí ho obchádzajú.

Reštituentka Erika Holotová so siedmimi súrodencami postúpila reštitučné nároky na Ficovho exsuseda Sýkoru. Vďaka nim získal 6,2 hektára. V momente, keď podpisovali zmluvu o postúpení práv na Sýkoru, nevedeli, akú parcelu za nich od fondu získa.

„Takúto informáciu sme nemali. Načo by nám to povedali? Však to by nik nesúhlasil,“ vraví Holotová. Ešte predtým sa iba povrávalo, že by to malo byť niekde v Ivanke pri Dunaji, ale o konkrétnom pozemku nepadlo ani slovo.

Ako je možné, že to fond schválil? Umožňujú to právne kľučky, ktoré „vybavovači“ používajú. Priamo v zmluve o postúpení reštitučného nároku vôbec nie je uvedená parcela pozemku, čo si Denník N všimol na rokovaní so zástupcami fondu.

K zmluve je priložená zápisnica z neskoršieho rokovania fondu s „vybavovačom“, na ktorom dohodli, aká parcela sa vydá. Dialo sa to už mimo reštituenta, pretože vybavovačovi podpísal plnú moc.

Fond to bral tak, že zákon je dodržaný. „Dali sme to posúdiť aj právnemu oddeleniu,“ povedal riaditeľ odboru reštitúcií Pavol Roháľ. Tvrdí, že doteraz sa na to nikto nesťažoval.

„Oprávnené osoby podpisujú plnú moc s plným vedomím,“ hovorí vedenie fondu na to, či tak neporušujú práva reštituentov.

Často sú to starí ľudia, ktorí sa ako fyzické osoby nevedia roky domôcť svojich pozemkov. Až kým ich neosloví niekto s ponukou, že by im vedel pomôcť. Za pozemky alebo reštitučný nárok napokon dostanú „symbolickú“ cenu oproti tej, akú pozemok časom získa.

SPF: Developeri su draví

Riaditeľka fondu Matečná najprv hovorila, že nemajú právo navrhovať legislatívne zmeny, napokon pripustila, že ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka upozornia na túto „nepresnosť“ v legislatíve.

Samotní „vybavovači“ sa o reštituentoch môžu dozvedieť len na základe toho, že zo štátnych inštitúcií uniknú informácie. „Ľudský faktor, máme skoro 300 zamestnancov,“ hovorí zástupca fondu Róbert Polóni. Informácie nemusia uniknúť len z fondu, ale aj z okresných úradov alebo katastra.

Polóni hovorí, že až v 40 percentách schválených nárokov reštituenti postúpia nárok na tretiu osobu a oni nemôžu skúmať, kto je s kým ako prepojený.

„Developeri sú draví, šikovní a je to mimo náš úrad. Nevieme tomu zabrániť.“ Na to, že reštituenti čakajú roky na schválenie nároku, povedal, že nárok schvaľujú okresné úrady. „Slovenský pozemkový fond ho len plní.“ Má však posledné slovo.

Keď fond ovládali počas prvej Ficovej vlády ľudia HZDS, konečnými užívateľmi zreštituovaných pozemkov boli firmy blízke Vladimírovi Mečiarovi. Prečo je to dnes bývalý premiérov sused? Na to fond nemá odpoveď, vylučuje však, že by sa korupcia diala priamo u nich.

Národná kriminálna agentúra nedávno viedla pre podozrenia z korupcie na fonde trestné stíhanie vo veci, pred mesiacom ho zastavili.

Čakajú tisíce

Člen výboru pre pôdohospodárstvo Zsolt Simon hovorí, že za mechanizmus je zodpovedný Smer, ktorý umožnil, aby pôdu získavali priamo vybavovači.

„Ak Robert Fico tvrdí, že za Váhostav môže zlý zákon o reštrukturalizácii z roku 2005, tak on môže za to, že prípad Veľký Slavkov sa opakuje na základe zákona prijatého za prvej Ficovej vlády. Vyzývam Roberta Fica, aby vyvodil politickú zodpovednosť voči ministrovi pôdohospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi a odvolal ho.“

Jahnátek vyhlásil, že o prevodoch nevedel a dal ich preveriť. Fico prípad nekomentoval, s Jahnátkom však už hovoril.
Na fonde sa situácia s podozrivým prevodom pozemkov opakuje už niekoľkýkrát. Fico odvolával vedenie fondu po kauze Slavkov znovu v roku 2009.

Vtedy išlo o pozemky vo Veľkej Lomnici a Starej Lesnej. Hovoril, že nové vedenie má na starosti nielen slepé sledovanie paragrafov ale chceli zaviesť prax, aby Rada fondu včas upozorňovala orgány na to, čo je podozrivé.

Momentálne je nevybavených asi 15-tisíc reštitučných prípadov. Mesačne Slovenský pozemkový fond odsúhlasí asi 300 právnych úkonov. Štát v reštitúciách odškodňuje ľudí, ktorým zabral pôdu po roku 1948.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko

Teraz najčítanejšie