Denník N

Píše Radoslav Procházka: Zem (do)spieva

Jedným z mäkkých faktorov, ktoré majú vplyv na aplikáciu ústavných pravidiel, je aj čosi, čo vieme nazvať spoločenskou atmosférou, prípadne „hlasom ulice“.

Z hľadiska politickej stratégie je dnešná/zajtrajšia situácia podstatne zaujímavejšia ako z ústavného hľadiska. To dnes zjavne predstavuje len akési pozadie pre mocenskú konfrontáciu v trojuholníku prezident-parlament-vláda.

Keďže je však zrejmé, že politickej stratégii ja rozumiem podstatne menej ako ústave, zostáva mi na rozbor tá akože nudná časť.

Prezident, premiér a ministerky

Tvorba novej vlády má štyri fázy. Ústave je pritom úprimne ľahostajné, či ide o vládu skladanú po voľbách alebo uprostred volebného obdobia, proces zostáva rovnaký a rovnakými sú aj kompetencie jednotlivých ústavných činiteľov.

Prvou fázou je poverenie na zostavenie vlády, ktoré ústava síce nepozná, ale stalo sa etablovanou ústavnou zvyklosťou. Tú máme za sebou, prezident takéto poverenie už udelil. Udelil ho osobe, ktorá mu preukázala predpoklady získať pre svoj kabinet dôveru parlamentnej väčšiny.

Druhá fáza spočíva v menovaní predsedu novej vlády. Jeho výber je vecou úvahy prezidenta, ktorý nie je viazaný žiadnym návrhom. Litera ústavy ho obmedzuje výlučne formálnymi kritériami: musí ísť o občana Slovenskej republiky, ktorý má na jej území trvalý pobyt, má volebné právo a dosiahol vek 21 rokov. Lehotu na menovanie premiéra hlava štátu nemá žiadnu, okrem tej všeobecne platnej: bez zbytočného odkladu. Čo to konkrétne znamená, je vecou okolností, kvantifikovať sa to nedá.

Tretia fáza je síce časovo a vecne veľmi úzko prepojená s tou druhou, ale v čomsi je predsa len samostatná a osobitné je aj postavenie prezidenta v nej. Spočíva v menovaní jednotlivých členov vlády. Tu platia dve základné veci: na jednej strane, monopolným právom navrhnúť niekoho za ministra disponuje čerstvo vymenovaný predseda vlády; na strane druhej, prezident tomuto návrhu môže, ale nemusí vyhovieť. Tak ako je návrh na menovanie niekoho za ministra či ministerku výlučným právom premiéra, tak prezident týmto návrhom viazaný nie je. Jeho jediná ústavná povinnosť

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Nová vláda

Teraz najčítanejšie