Denník N

Ďalšia slovenská osmička: 30 rokov od Sviečkovej demonštrácie

Foto – svieckovamanifestacia.sk
Foto – svieckovamanifestacia.sk

Rozloženie názorov na Sviečkovú demonštráciu do značnej miery kopíruje aj rozloženie názorov na systém pred rokom 1989. 

Autorka je sociologička

Po 70. výročí neblahého „Víťazného februára“ prichádza druhé dôležité okrúhle výročie: 25. marca uplynie 30 rokov od Veľkého piatku, keď zhromaždenie tisícok žien a mužov, ktorí na Hviezdoslavovom námestí v tichej modlitbe požadovali náboženské slobody a dodržiavanie občianskych práv, brutálne rozohnali vodné delá a obušky komunistickej moci. Bolo to prvé masové vystúpenie občanov Slovenska proti režimu reálneho socializmu, jedna z hviezdnych chvíľ našej novodobej histórie.

Ako sa zapísala Sviečková manifestácia, nazývaná aj Bratislavským Veľkým piatkom, do vedomia našej verejnosti? Odpoveď na túto otázku ponúka výskum Sociologického ústavu SAV a Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom respondenti hodnotili jednotlivé obdobia, resp. udalosti našich dejín.

Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 7. 3. –13. 3. 2018 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Miesto v panteóne našej modernej histórie

Bratislavský Veľký piatok sa podľa verejnosti zaraďuje sa do desiatky prevažne kladne hodnotených historických míľnikov – za Slovenské národné povstanie, vznik samostatnej SR, Nežnú revolúciu, vstup SR do Európskej únie a obdobie prvej ČSR.

Ako kladnú udalosť ju hodnotí 47 % občanov, ako ambivalentnú 28 % a ako negatívnu 12 %. Pravda, pri interpretácii treba mať na pamäti, že zdržanlivé, resp. ambivalentné ešte nemusí znamenať, že by sa respondenti stavali proti samotnému zmyslu a cieľu Sviečkovej manifestácie. Môže totiž vyjadrovať ich kritiku surového násilia proti účastníkom pokojného zhromaždenia – bitia, použitia áut zrážajúcich ľudí k zemi a vodných diel i zatýkania.

Priaznivé hodnotenie Bratislavského Veľkého piatku prevažuje nad záporným vo všetkých

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie