Denník N

Existuje smetisko dejín?

Foto – Wikipédia
Foto – Wikipédia

Práve tie najtragickejšie udalosti, procesy a osobnosti spojené s dvoma totalitnými systémami v 20. storočí sú najčastejším objektom výskumu historikov.

V tlači i vo verejných vystúpeniach sa občas objavuje termín „smetisko dejín“. Na toto presne neurčené miesto sa posúvajú ideológie, strany a hnutia, respektíve ich reprezentanti, ktorí sa svojou verejnou činnosťou z presvedčenia, zo strachu alebo z prinútenia politicky a morálne skompromitovali alebo boli v mocenskom zápase už porazení.

Na spomínanú zahanbujúcu adresu sa navzájom posielajú a dopredu odsudzujú účastníci mocenských bojov v úlohe súperov, nezmieriteľných protivníkov či oponentov. Súčasné spoločenské turbulencie na Slovensku, ale aj minulé historické udalosti a súvislosti z našich moderných dejín prinášajú na to množstvo príkladov.

Čo to teda vlastne je „smetisko dejín“? Kde a kto sa v ňom nachádza? A existuje vôbec?! V skutočnosti ide o virtuálny, viac či menej vplyvný konštrukt vytvorený v propagandistických dielňach jednotlivých politických strán. Je používaný a ďalej rozpracúvaný či „argumentačne zdokonaľovaný“ nielen politikmi, ale aj publicistami, neraz i historikmi. Občas má prekvapujúco silný mobilizačný

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie