Denník N

O ústavnom lese, recepte na tortu a zdravom úsudku pri posudzovaní konania prezidenta Kisku

Kiska poveril Pellegriniho. Foto N – Peter Kováč
Kiska poveril Pellegriniho. Foto N – Peter Kováč

Prezident ani na chvíľu neignoroval parlamentnú väčšinu. Keby bol chcel, mohol to skúsiť, no práve to by už bolo za čiarou.

Autor je vedúcim Katedry ústavného práva
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 
poradca prezidenta republiky

Počas krízy, ktorá zmietala Slovenskom celý marec, visel pád vlády vo vzduchu od začiatku. Prirodzenou témou preto boli možnosti prezidenta reálne vstupovať do procesu prípadnej tvorby novej vlády. Debata naberala na intenzite priamoúmerne tomu, ako sa blížil odchod premiéra, a kulminovala v dňoch a hodinách predchádzajúcich menovaniu novej vlády.

Výkladov ústavy bolo toľko, až sa ich podávanie stalo terčom karikaturistov. Nedalo sa prehliadnuť obrovské množstvo komentárov vysvetľujúcich relevantné (a niekedy aj irelevantné) ústavné pravidlá. Nemám teraz na mysli a ani sa nechcem venovať vyjadreniam politikov, ktoré z povahy veci vždy sledujú konkrétny politický záujem. Hovorím o prezentovaných názoroch právnikov, politológov, analytikov či politických komentátorov, teda tých, u ktorých sa predpokladá určitý triezvy nadhľad a racionálny úsudok.

Škála ich názorov sa pohybovala od miestami euforického volania po prezidentskej vláde až po miestami hysterický krik o lámaní ústavy, prekračovaní jej hraníc či zmene povahy ústavného systému. A, samozrejme, boli aj názory niekde medzi tým.

Vo verejnej debate zaznel aj môj hlas, no vzhľadom na pozíciu poradcu prezidenta som bol zdržanlivý a väčšinou som médiám odporúčal osloviť mojich kolegov. Povedal som si však, že keď sa situácia trochu upokojí, predostriem svoj pohľad na vec súvislejším spôsobom. Riziko, že miestami pôjde o nosenie dreva do lesa, je zjavné. Na druhej strane, ústava je svojím spôsobom les, kde sú stromy rôznych druhov a tvarov, nerastú vždy rovnomerne, niekedy sa prekrývajú a občas do seba aj zasahujú. Nie je drevo ako drevo a zdá sa mi, že nie každý strom v pomyselnom ústavnom lese bol náležite zdôraznený. Nehovoriac o tom, že niekedy aj nenápadné a prehliadané krovie môže byť drevnatejšie než nejeden strom.

Najskôr nezaškodí pripomenúť si niekoľko podstatných pasáží ústavy (nadbytočne a nevkusne sa opakujúce Slovenské republiky vynechávam). Podľa článkov 1 a 2 sme „zvrchovaný, demokratický a právny štát“, kde „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“.

Článok 101 obsahuje často citovanú vetu, že prezident „svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov“.

V článku 102 ods. 1 písm. g) sa dočítame, že „prezident vymenúva a odvoláva predsedu a ostatných členov vlády, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich demisiu“.

Článok 110 hovorí, že „predsedu vlády vymenúva a odvoláva prezident“ a že do tejto funkcie „môže byť vymenovaný každý občan, ktorý je voliteľný do Národnej rady“.

Článok 111 ustanovuje, že „na návrh predsedu vlády prezident vymenuje a odvolá ďalších členov vlády a poverí ich riadením ministerstiev“.

Podľa článku 113 „vláda je povinná do 30 dní po svojom vymenovaní predstúpiť pred Národnú radu, predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery“. Ak ju nedostane, prezident vládu podľa článku 115 musí odvolať. Rovnako by ju podľa tohto článku musel odvolať, keby parlament uplatnil svoju možnosť vláde „kedykoľvek vysloviť nedôveru“ (čl. 114).

Z ústavných formulácií je zrejmé, že niektoré sú také všeobecné, že hovoria všetko a nič zároveň (demokratický právny štát, zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov), iné sú konkrétnejšie, no tiež nehovoria zďaleka všetko (čl. 110), a napokon sú tu aj také, ktoré na pohľad pôsobia jasne ako facka (čl. 113).

Vymenúva a vymenuje

Iba na okraj – už dávnejšie sa objavila teória, že ak je v ústave napísané „prezident vymenúva“, tak je to len možnosť, no ak je napísané „vymenuje“, ide o povinnosť. Ak sa tu ešte stále nájde niekto, kto verí tomu, že slovesný vid je najlepšou metódou výkladu ústavy, nech si porovná znenie

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Koaličná kríza

Komentáre

Teraz najčítanejšie