Denník N

Hádky rodičov ovplyvňujú už dvojročné deti

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Malé deti vnímajú konflikty medzi svojimi rodičmi, aj keď sú dospelí presvedčení, že ich od hádok ochránili. Dôležité pre ne je, ako rodičia konflikt vyriešia.

Väčšina výmen názorov medzi rodičmi má na deti veľmi malý alebo takmer žiadny negatívny účinok. Iný vplyv však môžu mať hádky, keď na seba dospelí kričia, sú nahnevaní, jeden druhému sa vyhýbajú a prestanú medzi sebou komunikovať.

Dlhoročné výskumy, rovnako ako viaceré experimentálne štúdie ukazujú, že už deti mladšie ako šesť mesiacov môže konflikt ich rodičov výrazne ovplyvniť. Ukázalo sa to napríklad zvýšeným tepom alebo vyplavovaním stresového hormónu.

U dojčiat, starších detí a tínedžerov môžu hádky rodičov spôsobovať poruchy spánku, úzkosť, depresiu, problémy so správaním či učením sa a niekedy aj nesprávny vývoj mozgu. Niektoré dospievajúce deti na konflikty rodičov dokonca reagujú sebapoškodzovaním.

„Odkaz je zrejmý: ani nízka úroveň sporu, akou je rodičovský konflikt, nie je pre deti dobrá,“ uviedla psychologička Alice Schermerhornová z Vermontskej univerzity.

Podľa jej štúdie, publikovanej minulý mesiac v časopise Journal of Social and Personal Relationships, sú deti, ktoré zažívajú konflikty každý deň, úzkostlivé a náchylné k tomu nesprávne interpretovať medziľudské interakcie, ktoré môžu byť aj neutrálneho charakteru.

Nesprávne rozdelili fotografie

Vo svojom výskume pozorovala 99 detí vo veku 9 až 11 rokov, ktoré rozdelila do dvoch skupín podľa toho, koľko konfliktov medzi dospelými deti zažili a koľko z nich považovali za ohrozenie manželstva svojich rodičov.

Deťom následne ukázala sériu fotografií šťastných alebo nahnevaných párov a takisto párov, ktoré preukazovali neutrálne správanie a požiadala ich, aby fotografie zaradili do príslušnej kategórie.

Deti z prostredia, kde dochádzalo ku konfliktom len zriedkavo, dokázali dobre vnímať emócie a fotografie správne rozdelili. Tie, ktoré prišli z domácností, kde konflikt vnímali ako hrozbu, dokázali zaradiť len fotografie šťastných a nahnevaných párov. Pri neutrálnych pároch boli zmätené, zaradili ich

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Rodičovstvo

Vzťahy

Teraz najčítanejšie