Denník N

Brusel zakáže ďalšie nekalé obchodné praktiky pri predaji potravín

Ilustračné foto N - Vladimír Šimíček
Ilustračné foto N – Vladimír Šimíček

Európska komisia navrhla zákaz oneskorených platieb za netrvanlivé potraviny, rušenia objednávok na poslednú chvíľu aj jednostranných zmien zmlúv.

V stredu predstavila Európska komisia návrhy, ktoré by mali zlepšiť postavenie spotrebiteľov, dnes prišla s návrhmi, ktoré by mali pomôcť najmä potravinárom, čo dodávajú svoje výrobky do obchodnej siete. Navrhla pod hrozbou sankcií zakázať najvypuklejšie nekalé obchodné praktiky v potravinovom reťazci, tvrdí, že tým chce zabezpečiť spravodlivejšie zaobchádzanie s malými a so strednými potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi.

Medzi nekalé obchodné praktiky, ktoré sa majú zakázať, patria oneskorené platby za netrvanlivé potravinárske výrobky, rušenie objednávok na poslednú chvíľu, jednostranné alebo retroaktívne zmeny zmlúv či tlak na dodávateľa, aby platil za vyplytvané výrobky.

Ďalšie postupy sa majú povoliť iba vtedy, ak sa na nich zmluvné strany vopred jednoznačne dohodnú: ak kupujúci vráti nepredané potraviny dodávateľovi, ak kupujúci účtuje dodávateľovi poplatok za zabezpečenie alebo udržanie zmluvy o dodávke potravinových výrobkov, prípadne ak dodávateľ platí za propagáciu alebo marketing potravinových výrobkov, ktoré predáva kupujúci.

Komisia je presvedčená, že menší prevádzkovatelia v potravinovom reťazci vrátane poľnohospodárov sú zraniteľní voči nekalým obchodným praktikám partnerov, ktorí sú tiež súčasťou reťazca. Často im chýba vyjednávacia sila a alternatívy, ako dostať výrobky k spotrebiteľom.

Ak sa preukáže nesplnenie povinností, zodpovedný orgán presadzovania práva bude mať právomoc uložiť primeranú a odrádzajúcu sankciu.

Návrh Komisie bude mať formu európskej smernice. Tú ešte musí posúdiť Európsky parlament a Rada, v ktorej sú zastúpené vlády členských štátov.

Teraz najčítanejšie