Denník N

Cirkevným gymnáziám Lubyová povolila otvoriť triedu až v posledný deň na prihlášky. Účelovo to zdržiavali, hovorí riaditeľka

Foto N
Foto N

Ministerstvo školstva poslalo trom cirkevným školám povolenie otvoriť triedu v posledný deň, keď mohli rodičia podať prihlášku. Vidia za tým schválnosť.

V utorok 10. apríla rodičia aktualizujú webovú stránku, na ktorej sú údaje o osemročných gymnáziách v Bratislave. Svieti na nej, koľko žiakov smú od septembra jednotlivé školy prijať do prvého ročníka.

Jozef chcel dať syna na Evanjelické lýceum; až do poobedia čakal, či nakoniec ministerstvo školstva schváli, že predsa len budú smieť na lýceu triedu otvoriť. Ale ani posledný deň, keď bolo možné podať prihlášky – teda 10. apríla –, to na stránke nie je. A tak prihlášku pošle na iné gymnázium.

Rodičia totiž môžu podať za svoje dieťa len dve prihlášky, a to len do 10. apríla. To sa píše v zákone.

Nakoniec Evanjelické lýceum triedu od septembra smie otvoriť, ale je otázne, či bude mať dosť študentov. Ministerstvo, ktoré vedie nominantka SNS Martina Lubyová, im totiž podľa riaditeľky školy Edity Prostredníkovej poslalo rozhodnutie, že smú otvoriť triedu, až 10. apríla vo večerných hodinách. Mnohí rodičia, ktorí by možno aj chceli dať dieťa na túto školu, sa to nedozvedeli alebo prihlášku nepodali.

Takto sa ministerstvo nezachovalo len k Evanjelickému lýceu na Vranovskej 2; až 10. apríla dostala rozhodnutie aj ďalšia škola – Gymnázium svätej Uršule.

A prejavilo sa to aj na počte detí, ktoré sa na školy hlásia. Rozpor riešilo ministerstvo školstva aj s cirkevnou školou na Bachovej, so Spojenou školou de La Salle a so súkromnou školou na Vážskej, potvrdilo ministerstvo vnútra, pod ktoré patria okresné úrady.

Na Evanjelické lýceum je podľa stránky ministerstva a Centra vedecko-technických informácií prihlásený len jeden uchádzač, prijať môžu 17 študentov. Na Gymnázium sv. Uršule sa hlási 36 uchádzačov, prijať môžu tiež 17.

Záujem o 8-ročné gymnáziá v Bratislave je pritom obrovský. Kvôli nemu 

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovensko

Teraz najčítanejšie