Denník N

Rozpočet EÚ musí byť aj o rýchlejšom vyrovnávaní platových rozdielov v Únii

V prípade Slovenska je potrebné sústrediť sa predovšetkým na projekty posilňujúce hospodársky rast.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za Smer

Rozpočet Európskej únie a s ním súvisiace fondy EÚ sa v ekonomicky ťažkých časoch, ktoré sme v uplynulých rokoch v Európe zažili, ukázali ako dôležitý nástroj financovania investícií a ekonomického rastu v mnohých členských štátoch. Osobitný význam majú v prípade takzvaných čistých prijímateľov, medzi ktorých sa zaraďuje aj Slovensko.

V súčasnosti prebiehajúce rokovania o podobe rozpočtu na nasledujúce obdobie 2021 – 2027 ovplyvňuje odchod Veľkej Británie, ako aj ochota ostatných členských krajín tento britský výpadok nahradiť. Riešiť by sa to do istej miery malo aj zvyšovaním efektívnosti a škrtmi na výdavkovej strane rozpočtu.

Konkrétne plány týkajúce sa nového viacročného finančného rámca a jeho cieľov by mala Európska komisia predstaviť už začiatkom mája. Návrh bude odzrkadľovať priority lídrov jednotlivých krajín a ich predstavu o tom, kam by sa Únia mala v nasledujúcich rokoch uberať. Na prvom mieste pritom zaznievajú predovšetkým požiadavky týkajúce sa zvyšovania bezpečnosti, ochrany spoločných hraníc či obrany.

Nemenej dôležitou témou však zostáva aj naďalej najmä kohézna politika spojená s odstraňovaním regionálnych, ekonomických a sociálnych rozdielov, ako aj posilňovanie prosperity ľudí v rámci celej EÚ. Napĺňanie tejto ambície, vrátane zlepšovania schopnosti účelne využívať európske fondy v nadchádzajúcom období, si bude vyžadovať väčšiu voľnosť jednotlivých krajín a ich vlád v rozhodovaní o tom, na čo a akým spôsobom budú môcť vyčlenené finančné prostriedky čerpať.

V prípade Slovenska je potrebné sústrediť sa predovšetkým na projekty posilňujúce hospodársky rast. Ten bude vytvárať tlak na ďalšie zvyšovanie zamestnanosti a rovnako aj rapídnejší nárast miezd. Vyššie mzdové ohodnotenie a rýchlejšie vyrovnávanie jeho úrovne s takzvanými starými členskými štátmi tak musia byť pre Slovensko jednou z dôležitých priorít nadchádzajúceho programového obdobia.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie