Denník N

Čakanie na lepšie časy – premárnené roky pre vysoké školy

Univerzita Komenského v Bratislave. Foto – TASR
Univerzita Komenského v Bratislave. Foto – TASR

Dnes je ľahké vytvoriť zdanie vedy publikovaním v pseudovedeckých časopisoch a vydavateľstvách – a ministerstvo na tieto publikačné nepodarky rozhadzuje peniaze.

Autor pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na FiF UK

Slabá úroveň vysokoškolského vzdelávania zvýraznená odchodom tisícok mladých ľudí na štúdiá do Českej republiky je často medializovaný problém, ktorý už ani koaličné strany nemôžu ignorovať, a tak sme sa po dvoch rokoch od nástupu novej vlády (a šesť mesiacov po politickom pohrebe reformnej vízie Učiace sa Slovensko, ktorá učiteľom na všetkých stupňoch priniesla iba ponaučenie o totálnej nekoncepčnosti ministerstva) dočkali prvého zásadnejšieho kroku.

Minulý týždeň vláda schválila rok hibernovaný zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, v ktorom navrhuje zásadné zmeny pravidiel akreditácie, ruší Akreditačnú komisiu a jej kompetencie presúva do novovytvorenej Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorá má byť viac nezávislou, verejnoprávnou inštitúciou.

Základnou myšlienkou je presun zodpovednosti za kvalitu pedagogického a vedeckého procesu na plecia vysokých škôl. Kľúčovým kritériom pre akreditáciu bude existencia vnútorného systému zabezpečovania kvality, ktorý stanoví pravidlá tvorby, schvaľovania, uskutočňovania, hodnotenia a úpravy študijných programov. Otázkou je, či nový proces a navrhované princípy prispejú k zlepšeniu situácie, alebo naopak umožnia tým slabým, aby naďalej parazitovali na vysokoškolskom vzdelávaní.

Nejasné štandardy

Úlohou novokonštituovanej akreditačnej agentúry má byť stanovenie štandardov na posudzovanie vnútorného systému zabezpečovania kvality, realizáciu študijných programov a pre hodnotenie žiadosti vysokej školy o udelenie akreditácie habilitačného a inauguračného konania. Zákon však presne nešpecifikuje proces určovania štandardov, nevieme ani, kto tento kľúčový nástroj na posúdenie kvality či nekvality študijných programov bude formulovať.

Ak by sa táto úloha dostala do rúk reprezentantov najkvalitnejších slovenských vysokých škôl (a ktoré to sú, celkom presne vieme z poslednej komplexnej akreditácie), existovala by nádej, že nové štandardy prispejú k eliminácii nekvalitných verejných či súkromných vysokých škôl

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Eurofondy v školstve

Školstvo

Komentáre

Teraz najčítanejšie