Denník N

Je potrat vražda?

Spraviť z hriechu trestný čin plošným zákazom bez zohľadnenia okolností je rovnaké prekročenie kompetencie náboženstva ako hlásanie názoru, že stredom vesmíru je naša Zem.

Autor je teológ

To, že potrat je podľa istej skupiny verejne aktívnych občanov vražda, je známy fakt. Ak sa skupina fašistických politikov rozhodla túto iniciatívu zapracovať do svojej populistickej agendy, máme nový dôvod vážne sa týmto súkromným názorom pomerne početného zástupu veriacich aktivistov zaoberať.

Je úplne v poriadku, ak si niekto myslí, že abortívne ukončenie tehotenstva je vraždou. Existujú však legitímne a uznávané argumenty právnej, morálnej, etickej aj teologickej povahy, ktoré kvalifikovane vysvetľujú rozdiel medzi vraždou a potratom. Aj preto to ošetruje aj súčasná slovenská legislatíva. Život jedinca a jeho individualita sa aj v náboženských komunitách teologicky aj duchovne potvrdzuje sviatosťou krstu. Rodičia nechávajú pokrstiť svoje deti až po narodení.

Takže v tejto perspektíve je potrebné moderovať aktivisticky a kresťanskou vierou motivované šírenie tohto osobného presvedčenia významnej skupiny veriacich kresťanov. Tento názor je podobne ako každý osobný názor legitímny. Nezakladá sa však na skutočnosti a momentálnom konsenze spoločenskej, politickej, právnej či teologickej diskusie. Všetci kresťania a dovolím si povedať, že aj vecne uvažujúci a zodpovední ľudia, sú predsa proti ľahkovážnym potratom. Ochrana života po jeho počatí je zrejmá z legislatívy aj z nášho každodenného života.

Nepravdivé tvrdenie

Je úplne pochopiteľné, že z hľadiska viery je ľahkovážny prístup k nenarodenému životu nielen nezodpovedný, ale pri vedomí faktu, že človek je len správcom a nie pôvodcom života či sveta, je takýto prístup aj hriešny. Tvrdenie, že potrat je vražda, však nie

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Interrupcie

Komentáre

Teraz najčítanejšie