Denník N

Zdravo žijeme asi do 55. roku, číslo znižuje aj vysoký výskyt nadváhy a obezity

Foto - Fotolia
Foto – Fotolia

Obezita je chronickým ochorením s vážnymi zdravotnými následkami, no ľudia k nemu pristupujú len ako ku kozmetickej chybe.

Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde obezita zabíja viac ľudí než podvýživa.

„Od roku 1975 sa výskyt obezity z celosvetového hľadiska strojnásobil. Približne dve miliardy ľudí na svete majú nadváhu, 650 miliónov z nich je obéznych. V roku 2016 bolo na svete 41 miliónov obéznych detí, ktoré mali menej ako 5 rokov,“ povedal na konferencii o obezite Tatul Hakobyan, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

V Európskej únii zomrie ročne približne 2,8 milióna ľudí na ochorenia, ktoré súvisia s nadváhou a obezitou.

Dve tretiny dospelých majú nadváhu alebo sú obézni

Čo sa týka Slovenska, podľa údajov z roku 2012 sa v pásme nadhmotnosti (nadváhy) a obezity nachádzajú približne dve tretiny dospelej populácie (18 až 64 rokov).

Sedem z desiatich mužov a šesť z desiatich žien má nadhmotnosť alebo obezitu.

Jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu, uviedla lekárka Ľubomíra Fábryová, prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Vysoký výskyt nadváhy a obezity v dospelej slovenskej populácii skracuje priemernú dĺžku života, ktorá je pod priemerom krajín Európskej únie.

Na Slovensku sa muži dožívajú 73,3 roka a ženy 80,5, zatiaľ čo v EÚ je to 78,1 roka a 83,6 roka.

Index telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI)

Vypočíta sa tak, že hmotnosť v kilogramoch sa vydelí druhou mocninou výšky v metroch. Pre európsku populáciu sú takéto kritériá BMI:

  • Podvýživa: <18,5 kg/m2 (napríklad u ľudí s poruchami príjmu potravy alebo s progresívnou stratou hmotnosti)
  • Ideálna a zdravá váha: 18,5 – 24,9 kg/m2
  • Nadváha (nadhmotnosť): 25 – 29,9 kg/m(už zvyšuje riziko vzniku niektorých ochorení)
  • Obezita 1. stupňa: 30 – 34,9 kg/m2
  • Obezita 2. stupňa: 35 – 39,9 kg/m2
  • Obezita 3. stupňa: ≥40 kg/m2 (zdravotné riziká sa progresívne zvyšujú s narastajúcou hmotnosťou)

Zdravá dĺžka dožitia

Z krajín V4 sme v dĺžke života tretí pred posledným Maďarskom. „Slovensko medzinárodne zaostáva aj v dosahovaní zdravej dĺžky života pri oboch pohlaviach. V roku 2014 sme dosiahli tretie najhoršie miesto

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie