Denník N

Gynekológ: Interrupcie sa dejú aj nelegálne, pomohla by dostupná antikoncepcia a rozumná sexuálna výchova

Prednosta gynekologickej kliniky v ružinovskej nemocnici Jozef Záhumenský. Foto N - Tomáš Benedikovič
Prednosta gynekologickej kliniky v ružinovskej nemocnici Jozef Záhumenský. Foto N – Tomáš Benedikovič

Štatistiky o potratoch môžu byť skreslené nelegálnymi potratmi, hovorí prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v bratislavskom Ružinove Jozef Záhumenský. Ženy si tablety kúpia na internete.

Jozef Záhumenský vedie kliniku v Ružinove. Roky sa tam nevykonávali interrupcie, pretože si lekári uplatňovali výhradu vo svedomí, zmenilo sa to pred rokom.

Je potrebné meniť zákony o interrupcii? Trend je taký, že ich počet neustále klesá.

Nemám rád slovo interrupcia, lebo to znamená ‚prerušenie‘, čo považujem za príliš eufemistický výraz. Tehotenstvo sa nedá prerušiť a pokračovať v ňom o pár mesiacov neskôr. Preto to treba nazývať umelý potrat alebo ukončenie tehotnosti. Počet ukončení tehotnosti na žiadosť ženy výrazne klesá už od 90. rokov minulého storočia, keď u nás došlo k rozšíreniu spoľahlivých metód antikoncepcie. My sa, samozrejme, veľmi tešíme, ale treba povedať aj B. Obávam sa, že za poklesom umelých potratov je fakt, že sa čiastočne vykonávajú nelegálne a unikajú štatistickému hodnoteniu.

Aj na Slovensku sa robia nelegálne?

Obávam sa, že áno. Na internete je možné kúpiť potratové tabletky aj s návodom na použitie. Tieto tabletky sú na Slovensku registrované, ale neexistuje zákonná norma na ich legálne použitie. My by sme ich legálne zavedenie veľmi privítali, pretože momentálne sa umelý potrat vykonáva iba chirurgickým výkonom – kyretážou, pri ktorej sa nástrojmi rozširuje krčok maternice, takže u žien po takomto výkone riziko predčasného pôrodu v nasledovnej gravidite stúpa viac ako dvojnásobne. Potratové tablety ukončia tehotnosť veľmi podobným spôsobom ako pri samovoľnom potrate, takže rozširovanie krčka nie je nutné.

Jozef Záhumenský (1971)

Prednosta II. Gynekologicko pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty UK v Nemocnici Ružinov. Pred tým bol prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava. V minulosti pracoval v Sanatóriu Koch v Bratislave. Dvanásť rokov pôsobil v pôrodniciach v Česku – v Nemocnici Ostrov, vo Fakultnej nemocnici Bulovka v Prahe, Fakultnej nemocnici Královské Vinohrady v Prahe. Je súdnym znalcom v odbore Zdravotníctvo a farmácia. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde dnes vyučuje. Doktorát aj docentúru si urobil na Karlovej univerzite v Prahe.

U nás tieto tablety nie sú vôbec dostupné?

V zahraničí tablety vydáva iba lekár v nemocnici za prísne stanovených podmienok. O podaní sa vedie prísna evidencia a štatistika, čím má odborná spoločnosť k dispozícii dáta a vie určiť účinnú stratégiu vedúcu k prevencii umelých potratov. Tým, že u nás tieto tablety legálne k dispozícii nemáme, ženy sú nútené zháňať si ich nelegálne, čím nám veľká časť umelých potratov uniká a my nemáme k dispozícii presné štatistiky. Vieme, že nám stúpa počet prirodzených potratov, a obávame sa, že časť z nich sú umelo ukončené tehotenstvá.

Odporučili by ste, aby bola pre ženy tabletová forma potratu dostupnejšia?

Áno, podľa publikovaných vedeckých štúdií je táto metóda bezpečnejšia a má výrazne menej rizík aj do budúcnosti. Tablety sa dajú použiť aj na vyvolanie potratu z medicínskych indikácií, preto je v západnom svete táto metóda používaná primárne. Zahraničné štúdie ukazujú, že sa zavedením tabletovej formy ukončenia tehotenstva počet umelých potratov nezvýšil.

Čo sa deje, keď žena príde k lekárovi a povie mu, že má záujem o potrat?

Lekár by ju mal v prvom rade informovať aj o ďalších možnostiach, napríklad o adopcii dieťaťa po pôrode, o možnosti anonymného pôrodu, podľa legislatívy by jej mal dať aj informácie o organizáciách, ktoré podporujú ženy s neželanou graviditou. Žena má po podpise žiadosti o potrat 48 hodín na to, aby si to rozmyslela, prípadne kontaktovala niektorú z týchto organizácií. Ak na tom trvá aj po 48 hodinách a spĺňa legislatívne podmienky, príde do zariadenia, kde sa potraty vykonávajú, a urobia jej chirurgické ukončenie tehotenstva. Po potrate ženy poučujeme o možnostiach účinnej antikoncepcie, aby sa táto situácia neopakovala.

Marian Kotleba do parlamentu predložil návrh zákona, ktorý potraty okrem ohrozenia života matky, v prípade znásilnenia alebo genetickej chyby plodu nepovoľuje. Mali by sa zákony uberať týmto smerom?

Nazdávam sa, že naša súčasná legislatíva je dostatočná, pretože svet nie je čiernobiely, ako ho radi vidia radikálni politici. Nechcem sa dotýkať etickej stránky veci, ale neexistuje žiadny historický text, či už je to Starý zákon, Nový zákon, Talmud, Korán, kde by bolo napísané, kedy sa človek stáva človekom. Kresťanská etika a náuka tvrdí, že je to pri splynutí dvoch buniek. V tomto zmysle je to pre nás veľmi komplikované. Napríklad bunky sa môžu ešte 8. deň od oplodnenia rozdeliť a vzniknú plody dva, takže nový život vznikol až 8. deň po oplodnení. Ak povieme, že každý potrat je vraždou, tak aj vyoperovanie živého plodu uloženého mimo maternice, ktorý vážne ohrozuje život a zdravie matky, možno považovať minimálne za zabitie.

Aké množstvo žien sa rozhodne radšej zomrieť, než podstúpiť potrat?

Zažil som to asi dvakrát v živote, keď žena povedala, že mimomaternicovú graviditu nechce operovať, pokiaľ bude na ultrazvuku prítomná akcia srdca plodu. Myslím si, že z pohľadu kresťanskej etiky je rovnako závažným problémom ako umelé potraty aj umelé oplodnenie. Často sa ženám pri ňom odoberie aj viac ako 30 vajíčok, z ktorých sa urobí 10 – 15 embryí, z ktorých sa väčšina nepoužije. Ďalej existujú eticky hraničné situácie, ktoré sú veľmi komplikované a je dobré, že súčasná legislatíva nám nezväzuje ruky.

Čo napríklad?

Žena čaká trojičky, tak má viac ako 20-percentnú šancu, že tie tri deti budú mať detskú mozgovú obrnu, pretože ich porodí predčasne. A teraz si predstavte rodinu, ktorá má tri deti celý život na vozíčku. Takejto žene možno ponúknuť redukciu počtu embryí.

Alebo máte prípad, keď majú dvojičky spoločnú placentu a žijú na úkor seba. Jeden plod je nedostatočne živený a veľmi často odumrie. Ale ak sa nezasiahne skôr a ponechá sa to na prírodu, tak aj ten väčší plod má 20-percentnú šancu, že bude mať poškodený mozog. To znamená, že riešime takéto komplikované situácie, keď musíme na záchranu jedného plodu obetovať iný plod.

Veľmi závažným, našťastie veľmi zriedkavým prípadom, sú zrastené dvojičky, o ktorých dopredu vieme, že po sérii bolestivých a náročných operácií aj tak s veľkou pravdepodobnosťou umrú. Ak napriek tomu pokračujeme v tehotenstve, tak sa na konci musí ukončiť špeciálne vykonávaným cisárskym rezom, keď sa maternica rozreže kompletne po celej dĺžke – inak by sa zrastené deti nedali vybrať, takže na maternici ostáva jazva, ktorá v ďalšom tehotenstve môže kedykoľvek prasknúť a žena vykrváca a zomrie. Takáto žena by už nikdy nemala byť tehotná a mala by o tom byť  dôkladne poučená, než sa rozhodne v tehotenstve so zrastenými plodmi pokračovať.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Mala by sa podľa vás potratová legislatíva sprísňovať, ako to navrhuje Kotleba?

Konzervatívna a liberálna časť spoločnosti sa v tejto otázke nikdy nezhodnú. Diskusie vždy vyvolajú vášne, nevraživosť a nenávisť. Myslím si, že by sme mali hľadať celospoločenský konsenzus v prevencii potratov. Liberálna časť spoločnosti môže prispieť zavádzaním sexuálnej výchovy založenej na dôkazoch, presadzovaním dostupnosti bezpečnej a spoľahlivej antikoncepcie, konzervatívna časť sa môže sústrediť na podporu žien, ktoré otehotnejú v neľahkej životnej situácii a hľadajú skratkovité riešenie vedúce k umelému potratu. Naša legislatíva je v súčasnosti v súlade s liberálnou demokratickou Európou a nemyslím si, že je potrebné niečo na nej meniť. Zvážil by som úpravu indikačných kritérií k medicínskemu ukončeniu tehotenstva, myslím si, že napríklad vek nad 40 rokov už ako indikácia pre lekárske ukončenie tehotenstva neobstojí.

Čo sa stane, ak sprísnime prístup k interrupciám?

Myslím si, že prevencia potratov sa nerobí ich zákazom. Keď ich zakážeme, stane sa len to, že sa častejšie budú robiť načierno. Ženy si lieky zoženú, či už zo zahraničia, alebo na internete. Ak sa to však bude diať pod dohľadom lekárov a lekárok, ktorí ženy podrobne poučia o možnostiach prevencie, aby sa to neopakovalo, tak je to pre celú spoločnosť výrazne lepšie a môže to pomôcť znížiť počet potratov.

Uvediem príklad, že kvalitná sexuálna výchova a dostupná antikoncepcia je dominantnou metódou prevencie potratov. V Rusku je stále umelé ukončenie tehotenstva najčastejšou metódou regulácie plodnosti. Na jednu ženu pripadajú dva umelé potraty, čo je neskutočné číslo. Tento stav je jednoznačne dôsledkom biednej sexuálnej edukácie a celkovej zaostalosti.

Teda by sa u nás mala okamžite zlepšiť sexuálna výchova na školách?

Presne tak. Najlepšou prevenciou potratov je kvalitná edukácia, tak ako to odporúča svetová zdravotnícka organizácia. Existujú jasné dáta o tom, že kvalitne vedená sexuálna výchova znižuje riziko neželaných tehotností.

Je pre vás rozdiel, ak návrh na sprísnenie prístupu k potratom predkladá bežná demokratická strana a ak ho predkladá Kotlebova strana?

Toto bol od Kotlebu veľmi chytrý ťah, pretože pre mnohých silne konzervatívnych voličov je otázka potratov veľmi dôležitá. Isto môžu počítať aj s podporou istých cirkevných kruhov. Na druhej strane, s potešením môžem skonštatovať, že mnoho mojich priateľov z kresťanských kruhov tento návrh odmieta práve preto, že s nacistami sa nediskutuje. Možno práve to čiastočne povedie k otupeniu hrán a k hľadaniu iných, menej radikálnych riešení.

V štatistikách v roku 2017 sa objavila výrazná skupina žien, ktoré nemajú slovenské občianstvo. V predchádzajúcich rokoch bol ich počet do desať, minulý rok takmer 1400. Viete, prečo ich počet tak rýchlo stúpol?

Toto neviem. Ale napríklad aj naše ženy chodia do Rakúska, kde si nechávajú podať potratové tabletky, pretože tam sú legálne.

Sú gynekológovia školení, aby so ženou, ktorá zvažuje potrat, dokázali citlivo a empaticky komunikovať?

Nie sú a je to obrovská chyba. V prvom rade ženy musia byť poriadne poučené o rôznych možnostiach antikoncepcie. Žiaľ, medzi ľuďmi kolujú také strašné nezmysly o antikoncepcii, ktoré sa cielene šíria, že antikoncepciu u nás užíva pomerne malé množstvo žien. Keď už ale žena príde k lekárovi so žiadosťou o ukončenie tehotenstva, lekár by pre každú ženu mal byť najmä zdrojom informácií a oporou.

[Kúpte si knihu historika Miloslava Szabóa Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu z knižnej edície Denníka.]

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Interrupcie

Slovensko

Teraz najčítanejšie