Denník N

Konzumný prístup k dejinám

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Čím viac sa operuje rôznymi „dejinnými poučeniami“, tým vypuklejšie sa u hlásateľov týchto fráz prejavuje až prekvapujúco nízka znalosť základných faktov.

Autor je historik

Zrejme som ovplyvnený svojím profesionálnym zameraním, lebo sa domnievam, že vari žiadny úsek ľudského poznávania nepriťahuje vo verejnosti toľko vážnej, ironizujúcej či zlostnej pozornosti, ako rekonštrukcia dejín, respektíve výklad ich jednotlivých úsekov, udalosti a osobností.

Prirodzene, to vôbec neznamená, že dejepisectvo má nejaké výnimočné postavenie v sústave vedných disciplín alebo že určujúcou mierou ovplyvňuje vývin ľudskej spoločnosti. Skôr naopak. Veď jeho produkty sa nedajú bezprostredne zhmotniť a napokon väčšina populácie si ich ani veľmi nevšíma alebo ich prijíma účelovo – konzumne.

Napriek tomu sa pri rôznych príležitostiach stále opakuje pekne znejúce, ale pochybné tvrdenie o histórii ako učiteľke života. Zdá sa, že

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie