Denník N

Patakyová: Ak má byť policajná inšpekcia nezávislá, musí sa oddeliť aj mentálne

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. foto – tasr
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. foto – tasr

Ombudsmanka Mária Patakyová je presvedčená, že ak by nepodporila Pride, tak by sa spreneverila inštitúcii verejného ochrancu práv.

V rozhovore sa dočítate:

  • prečo nemajú poslanci záujem vypočuť si v pléne výročnú správu verejného ochrancu práv;
  • prečo Mária Patakyová upriamuje pozornosť na reštitučné konania;
  • prečo pri prešetrovaní toho istého prípadu má verejný ochranca práv iný názor ako policajná inšpekcia;
  • prečo sa rodičia museli pri návšteve syna vo väzení vyzliecť donaha;
  • prečo si pohnevala SNS a či znovu podporí Pride;
  • prečo súčasný interrupčný zákon postačuje;
  • prečo si myslí, že demokracia na Slovensku napreduje.

Ako ste sa cítili v parlamente pri čítaní vašej výročnej správy, ktorú si prišlo vypočuť len pár poslancov?

Určite by som bola s radosťou očakávala, ak by tam bolo poslancov zastúpených viac. Racionálne uvažovanie ma však vedie k tomu, že ak sa so správou oboznámili v kluboch a jednotliví zástupcovia všetkých klubov by sa k nej vyjadrili, tak to by pre mňa znamenalo získanie potrebnej spätnej väzby.

Čiže ste spätnú väzbu dostali? 

Nie úplne, ale z väčšiny klubov áno. Boli aj kluby, ktoré sa nevyjadrili. Správu zobralo na vedomie 111 zo 137 poslancov, aj to je ten signál.

Prečo poslanci nemajú záujem byť priamo v sále a počúvať vás?

Skutočne by som očakávala, aby sa jednotlivé kluby k správe vyjadrili. Nie je však dôvodné očakávať, že sa vyjadrí každý jeden poslanec.

Nesúvisí nezáujem aj s tým, že váš úrad poukazuje najmä na oblasti, kde štát zlyháva, a jednoducho sa to poslancom, najmä koaličným, nepočúva dobre?

Môžeme hovoriť o tom, či to je prejav schopnosti vypočuť si kritické postrehy k vlastnej práci a potom ich reflektovať. Ale dôležité je to, či skutočne nedostatky, ktoré sa v správe objavujú, sú neskôr reflektované v činnosti, či už Národnej rady, pokiaľ ide o odporúčania k legislatíve, alebo v činnosti jednotlivých orgánov verejnej správy.

A sú?

Aj keď to nie je vždy premietnuté do dôvodovej správy, my vieme identifikovať, že tam sú opatrenia, ktoré sme odporúčali. To je pre mňa podstatné. Len čo posúvame otázku ľudských práv dopredu, misia je splnená a ja môžem byť spokojná.

Foto N – Tomáš Benedikovič

Mária Patakyová (1963)

Verejnou ochrankyňou práv je od konca marca 2017, keď v úrade striedala Janu Dubovcovú. Do funkcie ju menoval Most-Híd, pri hlasovaní v parlamente získala v tajnom hlasovaní 75 zo 140 hlasov. Predtým pôsobila na akademickej pôde. Od ukončenia štúdia práva v roku 1985 ostala na Univerzite Komenského. V roku 2000 bola menovaná za docentku, v roku 2010 za profesorku v odbore obchodné a finančné právo. Na túto oblasť sa aj predovšetkým zameriavala. V rokoch 2003 až 2011 bola prodekankou Právnickej fakulty UK, pred štyrmi rokmi sa neúspešne pokúsila kandidovať na dekanku. Bola aj našou kandidátkou na post dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ, ale poradný výbor jej výber neodporučil. 

Vaša správa je o mnohých zlyhaniach. Ktorá z tých tém je kľúčová?

Ak vyjdem nielen z počtov, ale aj hodnotového posolstva, tak ide o prieťahy v reštitučných konaniach. Nehovoríme teraz o súdnych prieťahoch, ale ide o nečinnosti pozemkových a lesných odborov okresných úradov. Je to také vážne, že sme k tejto téme predložili parlamentu aj mimoriadnu správu.

Prečo je to také dôležité?

Lebo sa hovorí, že ak je spravodlivosť poskytnutá neskoro, tak ako keby nebola poskytovaná vôbec. Ľudia potom nadobúdajú presvedčenie, že spravodlivosti nebude učinené zadosť.

Upriamujete pozornosť na tieto spory aj preto, že žiadateľmi sú najmä starí ľudia, a nemusia sa teda rozhodnutia ani dožiť?

To je úplne určujúci faktor. Ak sa rozhodnutia nedožijú, tak vo vzťahu k nim štát nesplní svoj záväzok, že odstráni majetkové krivdy.

Vy ste mimoriadne upozornili na prieťahy v reštitučných konaniach. Vaša predchodkyňa Jana Dubovcová upozorňovala na nezákonné policajné cely. Opäť ich spomínate. Prečo ich policajti stále využívajú?

Ide o problém, ktorý takto vnímajú aj medzinárodné monitorovacie organizácie. Za najproblematickejšie považujem dĺžku času

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Slovensko

Teraz najčítanejšie