Denník N

Nové knihy

Druhý zväzok spisov Ladislava Grosmana a poviedky Václava Kostelanského tvoria dnešnú ponuku nových knižných titulov.

Spisy Ladislava Grosmana 2
Povídky
Akropolis

Druhý zväzok spisov prináša všetky poviedky z prvého vydania knihy Nevěsta, v exile vydanú poviedkovú knihu Hlavou proti zdi, texty publikované len časopisecky a hlavne doteraz nevydané poviedky z autorových rukopisov. Vo svojich prózach sa Grosman vracia na Slovensko doby medzivojnovej a vojnovej, zachytáva povojnovú všednodennosť a evokuje život v Izraeli v rokoch sedemdesiatych.

Václav Kostelanski: Virtuóz
KK Bagala

Virtuóz je zbierkou poviedok plných recesie a čierneho humoru. Autor vás neomylne uvedie do tej najlepšej pochybnej spoločnosti široko-ďaleko. Nebudete vedieť, či sa strhávate zo spánku alebo sa budíte naozaj. „Kostelanského protagonisti sú v určitom smere defektní jedinci, spoločnosťou skôr len obklopení, než by boli jej súčasťou; napriek tomu sú ňou však viac či menej ovplyvňovaní.
Našťastie, v poviedkach nie sú idealizovaní ani oni, ani okolitý svet a často ani nie je zrejmé, či je zvrátenejší ,zlý‘ protagonista alebo ,dobrá‘ spoločnosť,“ napísala o knihe Ivana Gibová.

Teraz najčítanejšie