Denník N

Čo všetko si pamätá svetlo?

Foto - Asli Serbest (3)
Foto – Asli Serbest (3)

V šamorínskej synagóge At Home Gallery vystavuje do 9. júna americká umelkyňa Sheri Wills.

Na Slovensku nie je veľa príležitostí stretnúť sa s aktuálnou tvorbou relevantného zahraničného vizuálneho umelca. Reagovať na súčasné výzvy tak, aby napríklad výstavy v Bratislave navštívili aj diváci z neďalekých veľkých miest, napríklad z Brna či Viedne, sa zatiaľ ani štátnym inštitúciám nedarí. Našim milovníkom výtvarného umenia či odborníkom neostáva nič iné, len aby za pozoruhodnými podujatiami cestovali do bližšej či vzdialenejšej cudziny.

Výsledok rezidenčného pobytu

O to viac možno s obdivom sledovať dlhodobú a neúnavnú iniciatívu súkromnej At Home Gallery, ktorá využíva priestory synagógy v Šamoríne. Jej majitelia, manažéri a kurátori zároveň, Suzanne a Csaba Kissovci sa úspešne vyrovnávajú so slovenským handicapom, teda s uzavretosťou a sústredením sa viac na seba, na domáce problémy než na medzinárodné dianie.

Vďaka nim sme mali možnosť opakovane sa stretnúť s jeho svätosťou dalajlámom a pozorovať vznik mandaly pred jeho prvým príchodom, vďaka nim môžeme z času na čas navštíviť zaujímavú prezentáciu zahraničných umelcov, hoci i spomedzi domácich si vedia vybrať – pripomínam autorské výstavy Jany Želibskej, Ilony Németh, Emőke Vargovej či Juraja Bartusza. Neobmedzujú sa však len na výtvarné umenie. Koncerty alternatívnej hudby sú súčasťou ich kultúrnych aktivít.

Site-specific výstavu Čo si svetlo pamätá pripravovala Sheri Wills dlhší čas. Počas minulej zimy natáčala zábery detailov interiéru synagógy s meniacim sa svetlom, keď v rámci rezidenčného pobytu strávila dva týždne v Šamoríne. Pri ďalšom pobyte s nimi sústredene pracovala a vytvorila šesť veľkoplošných video­inštalácií, ktoré sa vzťahujú predovšetkým ku geniu loci miesta. Zároveň Willsovej dielo je potvrdením názoru, že svetlo je hmotné.

Premenlivé abstraktné obrazy

V podstate sú prosté, čo im však neuberá na sugestivite. Prelínajú a prekrývajú sa v nich zábery na svetlo a tiene dopadajúce cez okná v rôznych hodinách dňa. Premenlivé abstraktné obrazy vytvárajú meditatívnu atmosféru.
Ďalšiu dimenziu nadobúdajú pri dlhšom pozorovaní, keď reálne svetlo v priestore interiéru synagógy prenikajúce cez okná permanentne premieňa ich vzhľad. Jedinečným spôsobom sa v nich prelína prítomnosť s minulosťou, svetlo, ktoré už je len spomienkou vynárajúcou sa v pamäti, s aktuálnym.

Sheri Wills žije a pracuje v New Yorku, je profesorkou na katedre filmu, animácie a videa Rhode Island School of Design. Venuje sa predovšetkým filmu a ani u nás nie je úplne neznáma: v roku 2015 participovala jednou zo svojich filmových spoluprác na Medzinárodnom filmovom festivale v Bratislave.

Začiatkom tohto roku prednášala na Vysokej škole výtvarných umení o pamäti svetla a časť zo svojich teoretických úvah predniesla aj na vernisáži výstavy v Šamoríne. Komplexnosť jej kreativity, ktorú využíva pri kontakte s divákmi, môže byť inšpiratívna aj pre našich výtvarných umelcov.

Kultúra

Teraz najčítanejšie