Denník N

Ľudí trpiacich dlhotrvajúcim zdravotným problémom je u nás menej, než tvrdia štatistiky

Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič
Ilustračné foto N – Tomáš Benedikovič

Čaká nás podstatne viac rokov života prežitých v zdraví, než by sa zdalo podľa štatistík Eurostatu, ktoré používajú nejasné otázky.

Autor je sociológ, zastupuje Slovensko v programe medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP

Keď som o téme zdravých rokov života písal v Denníku N po prvýkrát, tušil som, že spôsob, ako na Slovensku odhadujeme často citovaný údaj o počte rokov, ktorých sa dožívame v zdraví, je problematický. Dnes viem dokázať, že tento údaj nie je problematický, ale úplne nesprávny.

Aký dlhý život čaká práve narodených na Slovensku vieme. Ako však zistíme, akú časť z tohto života prežijú v zdraví? Na to potrebujeme zistiť, koľko ľudí trpí nejakým dlhotrvajúcim zdravotným problémom, ktorý ich obmedzuje v bežných činnostiach. To sa dá dosiahnuť tak, že sa ľudí opýtame.

Už viac ako desať rokov sa ľudí v Európe i na Slovensku v rámci výskum EU SILC pýtame, či trpia nejakým zdravotným problémom, ktorý ich obmedzuje v každodenných aktivitách. Ten problém by mal byť dlhotrvajúci, preto sa pýtame, či ide o problém, ktorý trval aspoň šesť mesiacov.

Tých, ktorí uvedú, že boli veľmi alebo čiastočne obmedzení v takýchto aktivitách, spočítame a budeme ich považovať za ľudí, ktorí neprežívajú svoj život v plnom zdraví.

Problém jednej dotazníkovej otázky

Ako však takúto otázku položiť spôsobom, aby jej tí, ktorých sa opýtame, porozumeli tak, ako sme zamýšľali? Aby si spomenuli na zdravotný problém, ktorý ich obmedzuje pri činnostiach, ktoré „ľudia bežne vykonávajú“, a aby zároveň spomenuli len problém, ktorý trvá šesť mesiacov alebo dlhšie?

Keď som o tejto téme písal po prvýkrát, upozornil som, že odpovede na takto položenú otázku (na ktorú sa viaže odhad počtu rokov prežitých v plnom zdraví) citlivo reagujú na formu, akou je otázka položená. V období 2005 – 2012 sa formát otázky na Slovensku menil takmer v každom roku. V rokoch 2013 až 2016 bola použitá vždy rovnaká verzia otázky. Otázka znela: „Do akej miery ste boli v priebehu minimálne posledných 6 mesiacov obmedzovaný kvôli zdravotnému problému v činnostiach, ktoré ľudia bežne vykonávajú?“

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie