Denník N

Väčšina penzistov v 2. pilieri odmietla ponuky súkromných poisťovní, zo zvyšku získal najviac Union

Foto – Fotolia
Foto – Fotolia

Len 40 % sporiteľov súhlasilo s ponukou na dôchodok, ktorú im dali životné poisťovne.

O dôchodok z druhého piliera vlani požiadalo 1227 sporiteľov, ponuku na dôchodok dostalo 1157 sporiteľov, no len zhruba 40 percent z nich (487 sporiteľov) s ponukou súhlasilo a začali poberať druhopilierový dôchodok. Takmer tretina z nich poberá predčasný starobný dôchodok.

Vyplýva to z materiálu ministerstva práce, o ktorom by mala v stredu rokovať vláda.

V druhom pilieri si na dôchodok sporí 1,43 milióna sporiteľov. Prvé dôchodky sa začali vyplácať v roku 2015. Zatiaľ ich poberá len pár tisíc ľudí, teda ani nie pol percenta všetkých sporiteľov. Tým, ktorým už nárok na dôchodok z druhého piliera vznikol, no ponuku neprijali, sa úspory budú zhodnocovať ďalej na dôchodkovom účte v druhom pilieri.

Sporitelia dôchodcovia mohli aj vlani uzatvoriť zmluvu s jednou z troch životných poisťovní. Výrazná väčšina z nich si vybrala ponuku poisťovne Union, ktorá uzatvorila 329 zmlúv. Generali podpísala 86 zmlúv a Allianz iba 16 zmlúv.

„Dopyt po dôchodkoch ponúkaných poisťovňou Union nie je prekvapivý, keďže ponúkala vo väčšine prípadov vyššie dôchodky ako ostatné dve poisťovne,“ uviedlo ministerstvo.

Dôvod, prečo Union ponúkla vyššie dôchodky, je podľa ministerstva ten, že počítala s vyšším garantovaným výnosom (0,9 %) ako poisťovňa Generali (0 %). Ministerstvo Allianz v tejto súvislosti nespomína. Ak poisťovne dosiahnu vyšší ako garantovaný výnos, aspoň 90 % z neho musia prerozdeliť poberateľom dôchodku. Vlani mali vyšší ako garantovaný výnos pri doživotnom dôchodku všetky poisťovne a Union aj pri predčasnom dôchodku, ponúka ho však ako jediná poisťovňa.

Ponuky jednotlivých poisťovní v materiáli nie sú, zostala v ňom iba hlavička tabuľky.

„Najpopulárnejším z poistných produktov bol doživotný dôchodok bez pozostalostného krytia a bez zvyšovania,“ píše ministerstvo. Vlani ho začalo poberať 247 sporiteľov (51 % sporiteľov s aspoň jednou uzatvorenou zmluvou). Priemerná výška tohto doživotného dôchodku dosiahla 24,58 eura. Dôchodok z druhého piliera tvorí len malú časť celkového dôchodku, jeho podstatnú časť im vypláca Sociálna poisťovňa.

Ministerstvo ďalej tvrdí, že z 1157 sporiteľov, ktorí dostali ponuku, malo len 64 z nich nasporenú na dôchodkovom účte takú sumu, že mohli požiadať aj o programový výber. To znamená, že poisťovňa im dokázala vypočítať doživotný dôchodok a zvyšnú nasporenú sumu im bude 5, 7 alebo 10 rokov vyplácať dôchodková správcovská spoločnosť (DSS-ky).

Od februára tohto roku platia pre programový výber nové pravidlá. Aspoň časť peňazí si môžu vybrať sporitelia, ktorých súčet všetkých poberaných dôchodkov (vrátane druhopilierového) je vyšší ako priemerný mesačný dôchodok zo Sociálnej poisťovne (v tomto roku je to 432,40 eura).

Ak majú sporitelia na účte v druhom pilieri málo peňazí, dostanú ponuku dôchodku pre sporiteľov s „malou nasporenou sumou“. Vlani ju dostalo 214 sporiteľov. Takýto dôchodok je vyplácaný formou programového výberu alebo ako dočasný dôchodok, no maximálne vo výške mediánu najnižších mesačných súm doživotného dôchodku bez pozostalostného krytia a možnosti zvyšovania dôchodku.

Teraz najčítanejšie