Denník N

Ako sa publikuje veda a prečo to treba zmeniť

Fotolia
Fotolia

Spôsob, akým sa uverejňujú výsledky vedy, treba zmeniť, pretože súčasná situácia nie je dlhodobo udržateľná.

Autor pôsobí na Katedre politológie UK v Bratislave

Prečo sa vlastne publikuje veda? Jednoducho povedané, s výsledkami výskumu sa treba podeliť. Bez toho, aby sa výskum publikoval, by zvyšok vedeckej komunity nevedel, k akým výsledkom sa iní výskumníci dostali, ktoré predpoklady sa potvrdili a ktoré boli vyvrátené.

Publikovanie je spôsob, akým je možné nadväzovať na existujúce poznatky. Netreba teda vždy začínať od úplných základov, nový výskum je možné založiť na publikovaných výsledkoch predchádzajúcich skúmaní. Navyše výskum v každej oblasti je úzko špecifikovaný a každý výskumník alebo výskumný tím skúma len veľmi malý výsek skúmaného problému. Publikovaním sa zaručí, že tieto čiastkové poznatky sa môžu spojiť do väčších záverov.

Publikovanie článku alebo knihy preto znamená omnoho viac ako len „čiarku“ za publikáciu, čo sa často na Slovensku považuje za hlavný cieľ – je to zároveň aj podklad na ďalší výskum. O miere, do akej majú výsledky výskumu zmysel aj pre ostatných vedcov, hovorí počet citácií. Tieto ukazujú, ako často je na výskum nadväzované, ako často sa výsledky výskumu používajú v ďalších skúmaniach.

V neposlednom rade sa veda publikuje preto, lebo toto je spôsob, akým sa prezentuje množstvo a kvalita vedeckej práce jednotlivých výskumníkov – počet článkov a úroveň časopisov, v ktorých sú tieto uverejnené, hovoria veľa o vedeckej práci daného autora.

Kto platí za prístup k článkom?

Kvalita samotných

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Teraz najčítanejšie