Denník N

V okolí Bratislavy môže žiť skoro stotisíc neprihlásených obyvateľov, našli ich cez mobilné dáta

Foto - archív M. Š.
Foto – archív M. Š.

Problém s neprihlásenými obyvateľmi nemá iba Bratislava, ale aj okolité obce. Humánny a regionálny geograf Martin Šveda z dát mobilných operátorov zistil, že najviac ich je na východ a juhovýchod od Bratislavy. Bratislavčania sa sťahujú bližšie k hlavnému mestu, ľudia z regiónov aj do vzdialenejších obcí.

Martin Šveda pôsobí na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Ako humánny a regionálny geograf dlhodobo skúma obce v okolí Bratislavy, v ktorých prebehla masová výstavba. Z dát mobilných operátorov zistil, že v nich žije takmer 100-tisíc ľudí, ktorí si nechcú zmeniť trvalý pobyt. V rozhovore opisuje, aké na to majú dôvody ľudia z Bratislavy a z iných regiónov, ako sa dáta zbierajú, prečo sú dôležité a ako môžu pomôcť doplniť oficiálne štatistiky.

Z dát mobilných operátorov ste zistili, že v okolí Bratislavy žije takmer 100-tisíc ľudí bez trvalého pobytu. Častejšie sa riešia skôr neprihlásení obyvatelia v hlavnom meste. Prečo ste skúmali aj okolie?

Indície, že oficiálne štatistiky nesedia s reálnym počtom obyvateľov, sú tu už dlho, upozorňujú na to najmä starostovia a aktivisti. Niečo nám vie naznačiť aj bytová výstavba. V rokoch 1997 až 2015 bolo v zázemí Bratislavy dokončených vyše 37-tisíc bytov, v rovnakom období sa populačná veľkosť zázemia zväčšila o 47-tisíc obyvateľov. Keby sme na jeden byt rátali s 2 a pol obyvateľmi, tak nový bytový fond vytvára kapacitu pre približne 90-tisíc rezidentov, čo predstavuje len polovicu z registrovaného nárastu populácie. Aj pri zohľadnení kapacity pôvodného bytového fondu a taktiež neobývaných bytov je zrejmé, že bytová výstavba indikuje vyšší počet obyvateľov, než udáva oficiálna štatistika. Skutočnosť, že oficiálna evidencia nesedí s reálnou distribúciou obyvateľstva, však môžeme jednoducho odpozorovať aj podľa evidenčných značiek áut, ktoré parkujú v obciach. Chceli sme preto zistiť, koľko ľudí reálne žije v zázemí Bratislavy.

Prečo je dobré vedieť, koľko obyvateľov nie je prihlásených na trvalý pobyt?

Počet obyvateľov je jedným zo základných ukazovateľov sociálno-ekonomických analýz a kľúčovým parametrom pre formulovanie potrieb v rámci štátnej správy a samosprávy.  Na základe počtu trvalo bývajúcich obyvateľov dochádza k rozpočtovému určeniu daní, plánovaniu verejnej infraštruktúry či vytváraniu volebných okrskov a obecných zastupiteľstiev. Nie je predsa zanedbateľné, či má obec 3-tisíc alebo 6-tisíc obyvateľov.

Takmer stotisíc ľudí žije v obciach pri Bratislave bez prihláseného trvalého pobytu. Bratislavčania sa sťahujú skôr do

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovensko

Teraz najčítanejšie