Denník N

Chceme byť mostom medzi Západom a Východom? Dobre, ale pripravme sa na horší život

Všetky krajiny, ktoré nie sú v Únii a/alebo v NATO a mohli by slúžiť ako príklady tých mostov, majú nižšiu životnú úroveň a sú nestabilné.

Prieskumy ukazujú, že (ešte stále) viac ľudí vníma Slovensko ako súčasť západného, a nie ruského kultúrneho okruhu. Čo je však horšie, najväčšia časť vidí Slovensko kdesi v strede: číslo sa v závislosti od vekovej skupiny líši, ale najvyššie je všade.

V strede. Budeme si vládnuť sami, podľa vlastných kultúrnych vzorcov a spoločenských noriem, nikto nám nebude nútiť veci, ktoré sa nám nepáčia, nebudeme zatiahnutí do žiadnych komplikovaných geopolitických konfliktov, lebo nebudeme ani na jednej strane. Priateliť sa tak nejak budeme so všetkými, budú nás mať radi, budeme predsa mostom.

Mám intuitívnu obavu vždy, keď zaznie, že by sme si mali vládnuť sami, ale v poriadku, pozrime sa, ako vyzerajú postkomunistické krajiny, ktoré sú medzi Západom a Ruskom. Po príklad nemusíme ísť ďaleko — vot, Ukrajina. A môžeme pokračovať: Gruzínsko a Moldavsko.

Z akéhosi dôvodu vo všetkých troch prebiehajú zamrznuté konflikty, z akéhosi dôvodu vo všetkých troch

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie