Denník N

Okresné úrady – stabilné fleky v regiónoch?

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Na okresných úradoch v sídlach krajov nedošlo hneď po voľbách 2016 k drastickým výmenám pracovníkov. Problematická fluktuácia zamestnancov ich však neobchádza.

Veronika Prachárová je riaditeľkou Inštitútu SGI
Juraj Kačur je junior výskumníkom Inštitútu SGI

Slovensko sa dlhodobo vyznačuje výraznou fluktuáciou vedúcich pracovníkov ministerstiev súvisiacou s konaním volieb. Na túto skutočnosť pravidelne upozorňuje nielen Inštitút SGI, ale i medzinárodné organizácie.

Minulý rok napríklad OECD zdôraznila, že na rozdiel od väčšiny členských krajín OECD a Európskej únie sa výmeny vlád na Slovensku, ako aj Španielsku a Maďarsku vyslovene spájajú so zmenami vrcholných štátnych zamestnancov. Takáto politizácia riadenia ľudských zdrojov pritom bráni profesionalizácii, vedie k nižšej kvalite výkonu štátnej správy ako takej a je aj jedným zo znakov únosu štátu.

Súvisiaca problematika politizácie miestnej štátnej správy, ktorá taktiež podlieha politickej kontrole, však doposiaľ stojí mimo systematickej pozornosti odbornej či širokej verejnosti. V tomto článku rozoberáme prvé zistenia týkajúce sa personálnych výmen vedúcich pracovníkov okresných úradov v sídle kraja.

Jeden predstaviteľ vlády v každom okrese

V októbri 2013 nahradili okresné úrady dovtedajšie

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie