Denník N

Nemal ani 20 rokov a začal pracovať na technológiách, ktoré využíva Apple, Samsung či Nike

Ivan Ševčík (25) navrhol systém na vyhľadávanie chemických látok

Ako školák upravoval počítačové hry, teraz pracuje na technológiách, ktoré využívajú firmy ako Apple, Samsung či Nike. Reč je o mladíkovi Ivanovi Ševčíkovi (25) z Trenčína, ktorý 6 rokov popri štúdiu naberal skúsenosti v technologickej firme HighChem. Zužitkoval ich aj pri písaní diplomovej práce, za ktorú získal na Fakulte informačných technológií VUT v Brne cenu dekana. Navrhol v nej systém, ktorý vyhľadáva štruktúry chemických látok, vďaka čomu dokážu vedci zistiť, či pre ľudí nie sú napríklad aj toxické.

To, že Ivan je naozaj talent, potvrdil už na základnej škole. „Začalo to, keď som ešte hrával počítačové hry. Začal som ich upravovať, skriptovať, pridávať nové modely, postupne som sa venoval konfigurácii informačných systémov. Na strednej som čítal magazín, z ktorého som sa začal učiť programovať. Viedlo to k tomu, že som si vytvoril vlastný projekt na urýchľovanie výpočtov pre programátorov, na ktorom som pracoval. Ukázal som ho učiteľke, jej sa to páčilo a povedala mi, aby som sa prihlásil do súťaže. Skúsil som to, vyšlo to, poslali ma do USA do Pittsburghu a potom to postupne išlo,“ hovorí talentovaný informatik. Potreboval však grant, vďaka ktorému by si dokázal zaplatiť letenku. Keď sa oň uchádzal, spoznal sa vedcom Robertom Mistríkom. Zaujala ho Ivanova práca a navrhol mu spoluprácu popri štúdiu v spoločnosti HighChem.

„Každý rok som robil na inom projekte, najprv na zrýchľovaní výpočtov. Bol to softvér, v ktorom sa zakreslili molekuly pre web. Išlo o akúsi mapu chemických reakcií, ktoré automaticky rozložilo na tie molekuly,“ vysvetľuje čerstvý absolvent Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Neskôr vyvíjal a vylepšoval technológie, ktoré začali využívať giganti ako Apple, Samsung či Nike. Naši vedci totiž patrili k svetovej špičke v oblasti identifikácie látok v oblasti hmotnostnej spektrometrie. O čo ide? Vyvinuli unikátnu databázu, ktorá umožňuje identifikáciu ľudských metabolitov, liečiv, dopingových látok a environmentálnych kontaminantov. V praxi to znamená, že vďaka našim technológiám prichádzajú na svet nové lieky proti rakovine, riešenia na environmentálne problémy a zlepšuje sa kvalita potravín. Taktiež je možné zistiť, či rôzne výrobky neobsahujú toxické látky.

Získal cenu dekana

Ivan je príkladom mladého človeka, ktorý robí Slovensku len to najlepšie meno. Zo svojich skúseností z firmy HighChem ťažil aj pri písaní diplomovej práce, za ktorú získal cenu dekana. Práca spočívala v tom, že som musel vytvoriť informačný systém a spracovať databázy, v ktorých sú uložené dáta. Bolo potrebné, aby to bežalo rýchlo a efektívne, čo je pre vedca dôležité,“ vysvetľuje Ivan. Samotnú možnosť vyhľadávania pritom stále zlepšuje. Vo finále bude jeho systém hľadať nové súvislosti medzi rôznymi látkami a nameranými dátami a stane sa súčasťou väčšieho celku.

Práve túto prácu považuje mladík za jeden z jeho najväčších úspechov. Ďalšie skúsenosti chce naberať aj v zahraničí. „Vzhľadom na to, že som študoval aj grafiku, zaujímalo by ma spracovanie obrazu. Ide napríklad o rozpoznávanie osôb či kontrola výrobkov kamerami, ktoré sú umiestnené na výrobných linkách. V tejto oblasti je mnoho možností uplatnenia, chcel by som to spojiť aj s umelou inteligenciou, ktorá pomáha vyhodnocovať,“ vraví úspešný vývojár. Samotnú informatiku totiž považuje len za nástroj, ktorý vždy treba s niečím spojiť, napríklad s chémiou či službami. Zároveň podľa neho poskytuje obrovský priestor pre realizáciu. „Môžete sa prejaviť v rôznych procesoch. Môžete vyberať technológie a vymýšľať, ako budú veci fungovať. V HighCheme som dostal priestor veci vylepšovať,“ hovorí Ivan. Zakladateľ spoločnosti HighChem Mistrík, ktorý kandiduje na prezidenta Slovenskej republiky, vidí v ľuďoch ako je Ivan budúcnosť Slovenska. „Máme u nás veľa šikovných ľudí, ktorých vedia oceniť aj v zahraničí. A práve oni sú našim skutočným bohatstvom. Aj tento príklad dokazuje pravdivosť myšlienky, ktorú pred viac než 100 rokmi vyslovil náš velikán Milan Rastislav Štefánik, že malé národy sa dokážu presadiť vo svete len vďaka vzdelaným ľuďom a vedeckému poznaniu. Chcem byť prezidentom, ktorý bude tento odkaz ďalej rozvíjať,“ uviedol na záver Mistrík.

 

Teraz najčítanejšie