Denník N

Pedagogička: Cieľom rodovo citlivej výchovy nie je útočiť na tradičnú rodinu

Anna Babanová. Foto - archív A. B.
Anna Babanová. Foto – archív A. B.

Anna Babanová hovorí, že rodovo citlivá pedagogika má už aj konkrétne výsledky. Jej žiačky sa sťažovali ministerstvu dopravy, že im vydalo preukaz cyklistu a nie cyklistky. Deti sú podľa nej vystavované rodovým stereotypom od narodenia a z každej strany.

Anna Babanová vyštudovala učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl na Pedagogickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Pracuje ako metodička vzdelávacieho programu Začít spolu, ktorý predstavuje alternatívny pedagogický prístup s pozornosťou na dieťa. Je učiteľkou matematiky Hejného metódou na základnej škole Škola Můj projekt v Prahe. Dlhodobo sa venuje problematike genderovo citlivej pedagogiky, je členkou Genderovej expertnej komory Českej republiky. Podieľala sa na vzniku pedagogických príručiek zameraných na rodovo citlivé vzdelávanie. Má blog denikcitlivky.tumblr.com, na ktorom prezentuje rôzne možnosti, ako prispievať k rovnému a spravodlivému vzdelávaniu.

Svojim žiakom ste dali za úlohu zamyslieť sa nad tým, čo by sa stalo, keby sa zrazu zobudili v opačnom pohlaví. Eva napísala, že by hrala futbal a viac by športovala. Matej napísal, že by bol pokojnejší, pretože by viac premýšľal a menej sa hýbal, mohol si sám vyberať oblečenie a vedel by variť. Jáchym napísal, že ako dievča by sa zbláznil. O čom hovoria tieto odpovede?

Chlapci a dievčatá sú obklopovaní genderovými stereotypmi od narodenia a vnímajú, že postavenie mužov a žien nie je rovnaké. Chlapci to veľmi často vnímajú tak, že keby sa zrazu stali dievčatami, tak by sa ich situácia zhoršila a chytajú paniku. Dievčatám predstava stať sa chlapcom väčšinou nespôsobuje žiadne problémy.

Prekvapili vás tie odpovede?

Nie. Je to bežné cvičenie, ktoré používame v škole, keď chceme otvoriť tému rodovo citlivého vzdelávania. Predpoklad je, že dievčatá sa vedia bez problémov vcítiť do roly chlapca a nie je to pre ne ohrozujúce. Naopak, pre chlapcov to je ohrozujúce a ich reakcie bývajú prudšie a odmietavejšie. Tento predpoklad sa potvrdil. Jeden chlapec dokonca ani nenapísal súvislý text, len citoslovcia vyjadrujúce zhrozenie a des.

Ide o deti na prvom stupni základnej školy. Odkiaľ prebrali toľko rodových stereotypov?

Stereotypy ich obklopujú zo všetkých strán. Preberajú ich z kníh, z výberu hračiek a oblečenia, zo spôsobu, akým  komunikujú rodičia a starí rodičia s dievčatami a s chlapcami. Keď začnete nazerať na svet z genderového uhla pohľadu, určite sa každý deň stretnete s aspoň piatimi prejavmi rodovej nerovnosti.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Rozhovory

Rodina a vzťahy, Veda

Teraz najčítanejšie