Denník N

Výskumníčky majú po rodičovskej dovolenke ťažký návrat do vedy, Masarykova univerzita to chce zmeniť

Dôvera vo vedu a vakcíny sa vyskytuje spolu. Foto N – Tomáš Benedikovič
Dôvera vo vedu a vakcíny sa vyskytuje spolu. Foto N – Tomáš Benedikovič

Masarykova univerzita v Brne finančne podporí výskumný projekt, v ktorom má dôležitú úlohu zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke alebo po návrate z nej. Slovenská technická univerzita dáva rodičom extra voľno a chystá aj škôlku.

Kulturologička Petra Chovancová napísala dizertačnú prácu a odišla na materskú dovolenku. Krátko nato sa jej narodilo druhé dieťa, a tak ostala na rodičovskej bez prestávky päť rokov. Teraz je už štvrtý rok späť na univerzite, ale do vedy sa ešte naplno nevrátila.

Tento problém trápi aj výskumníčky na Masarykovej univerzite v Brne. Pomocou finančného grantu im tak chcú uľahčiť návrat do vedy. Projekty, v ktorých budú mať kľúčovú rolu ženy, ktoré boli na rodičovskej dovolenke alebo sa z nej vracajú, dostanú peniaze navyše. Cieľom opatrenia je zvýšiť počet žien vo vyššej vede.

Učím a starám sa o dve deti, na vedu nemám čas

Chovancová pôsobí na katedre kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Hovorí, že návrat do práce po rodičovskej dovolenke nebol ľahký. „Hneď od začiatku som dostala učiť nový predmet, takže som sa naň musela aj pripraviť. Hoci už pracujem po rodičovskej štvrtý rok, k vede som sa dostala len okrajovo. Väčšina mojich pracovných povinností spočíva v pedagogickej a administratívnej práci.“

Chovancová vysvetľuje, že každý vedecký pracovník univerzity má presne stanovený počet hodín, ktoré musí odučiť, a tiež má percentuálne vymedzené, koľko času sa musí venovať vedeckej práci. Je už na každom, ako si to zladí. V tom je podľa Chovancovej hlavný problém.

„Nejde tu ani tak o peniaze, ale o čas. Aj pedagogická činnosť si ho vo veľkom vyžaduje. Na každú prednášku sa musím pripraviť, následne ju musím odučiť, a potom ešte skúšam študentov. Po škole idem vyzdvihnúť jednu dcéru zo škôlky, druhú zo školy, ale tým sa to nekončí. Aj doma sa im musím venovať, pretože niekedy potrebujú pomôcť s úlohami, a ešte sa treba postarať aj o domácnosť. Na serióznu vedu jednoducho nemám čas,“ hovorí Chovancová.

Spomína na prípad, keď si s kolegyňou vymysleli výskumnú tému, chystali sa do nej spoločne pustiť, odprezentovali ju na konferencii, ale v tomto štádiu jej kolegyňa odišla na materskú. Výskum doteraz nerealizovali. Pochopiteľne, kolegyňa naň teraz nemá čas.

Chovancová priznáva, že v súčasnej situácii nemá veľkú motiváciu odborne a kariérne rásť. Ak chce urobiť niečo navyše, robí to po večeroch alebo cez letné prázdniny. Zatiaľ sa vie len zapojiť do projektov, ktoré robia kolegovia. Na to, aby sa sama chopila iniciatívy a žiadala o grant na vlastný výskum, nemá kapacity.

Podľa Chovancovej je to jedna z príčin, prečo je vo vyšších akademických kruhoch výrazne menej žien ako mužov. „Zladiť materstvo s kariérou vo vede je náročné, niektoré to možno odradí a ani sa nesnažia o funkcie a tituly. Nebude to však jediným problémom, prečo ženy v menšej miere zastávajú vyššie pozície. Zaujímavé je napríklad, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského nemala za celú svoju históriu ani jednu dekanku.“

Katedry a fakulty by pritom uvítali, keby mali viac pracovníkov s vyššími titulmi a tí odborne napredovali. Podľa Chovancovej však ani je ani v možnostiach katedry zlepšiť vedcom podmienky.

„Ak katedra potrebuje, aby niekto získal vyšší titul, a potrebuje k tomu napísať monografiu, tak v ideálnych podmienkach sa mu vedenie prispôsobí a dá mu polročné pracovné voľno, aby dokončil svoju publikáciu a mohol obhájiť titul. To sa však nestane, ak na katedre nebude niekto, kto jeho predmety odučí. Zároveň sú niektoré predmety vyslovene naviazané na konkrétneho vyučujúceho a nemá ho kto nahradiť. Takže ani samotné katedry nemajú veľa možností, ako vyjsť v ústrety vedeckým pracovníkom,“ vysvetľuje Chovancová.

Obetujú kariéru

Hovorkyňa Masarykovej univerzity Tereza Fojtová hovorí, že ženy na rodičovskej dovolenke strácajú kontakt s aktuálnym vývojom vo svojom vednom odbore, zároveň ani nepublikujú. To im komplikuje návrat do vedy a výskumu. Keď sa z rodičovskej dovolenky vrátia na univerzitu, mnohé vo výskume nepokračujú.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Životy žien

Slovensko, Svet, Veda

Teraz najčítanejšie