Denník N

Študenti z 12 krajín debatujú v nemčine

Foto: Slovenské finále 2018_© Vladimír Šimíček
Foto: Slovenské finále 2018_© Vladimír Šimíček

Témou bratislavského finále je nezávislosť médií

Stáť na pódiu, férovo a vecne debatovať o kontroverzných témach a to všetko v nemčine – finále jedinej debatnej súťaže v nemeckom jazyku študentov stredných škôl sa prvýkrát uskutoční v Bratislave.

Demokracia funguje iba v dialógu

„Vy máte zodpovednosť za budúcnosť svojich krajín, uvedomte si to,“ povedal roku 2016 patrón finále v Prahe Karel Schwarzenberg. „Demokracia môže fungovať iba v dialógu“, dodal. Demokratické systémy potrebujú občanov, ktorí kladú kritické otázky, vyjadrujú svoju mienku, ale aj načúvajú a o iných názoroch vecne a férovo diskutujú. Projekt Jugend debattiert international ako jediná medzinárodná súťaž v debatovaní v nemeckom jazyku pre študentov v krajinách strednej a východnej Európy napomáha účastníkom získavať také základné zručnosti. Debatuje sa na témy z oblasti bežného života v škole, základných a ľudských práv, z oblasti histórie a európskych tém.

V samotnej debate si debatanti nemôžu vybrať pozíciu. Tú si losujú. Pripravujú si teda vždy argumenty za aj proti. Nejde o hotové názory, ale o štruktúrovanú a fundovanú diskusiu podľa jasných pravidiel. Dobrá debata sa vyvíja a ponúka nové pohľady na vec. Mladý človek, ktorý vidí pádne argumenty na oboch stranách, je menej ohrozený extrémizmom a jeho zdanlivo jednoduchými riešeniami. Neuverí tiež fake news, pretože vie narábať s informáciami.

Nemčina otvára dvere

Schopnosť mladých ľudí štruktúrovane a fundovane diskutovať o vážnych spoločenských témach zaujala i veľvyslanca Nemecka J. E. Joachima Bleickera: „Hlboko na mňa zapôsobili znalosti nemčiny účastníkov žiackej súťaže Jugend debattiert international. Ich znalosti nemčiny boli úžasné. Zároveň mali jasnú predstavu o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Názory vedeli prezentovať veľmi presvedčivo.“

Foto: XII. Medzinárdoné finále v Tallinne 2017_© Diana Unt

Znalosť cudzích jazykov je jednou z kľúčových schopností, ktorá dnes mladým ľuďom otvára možnosti na pracovnom trhu. Jugend debattiert international aktívne zapája študentov do výučby, precvičuje rétorické schopnosti a povzbudzuje sebavedomie.

Nemčina je tiež dorozumievacím jazykom medzi účastníkmi finálového týždňa z jednotlivých krajín. Pochádzajú z 12 krajín strednej a východnej Európy: Bieloruska, Bulharska, Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska a z Ukrajiny. Na Slovensku je do projektu zapojených takmer 400 žiakov z 11 škôl od Bratislavy po Košice.

Medzinárodné finále v Bratislave

Tohtoročné medzinárodné finále sa uskutoční 20. septembra 2018 v Bratislave. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý sa finále v historickej budove Národnej rady osobne zúčastní. Téma finálovej debaty znie: „Majú byť verejnoprávne médiá viac chránené pred vplyvom vlády?“

Ako sa s debatou popasujú najlepší štyria diskutéri z 2 500 účastníkov, si môžete pozrieť počas live prenosu na facebookovej stránke Goetheho inštitútu Slovensko nebo na www.jugend-debattiert.eu. Začiatok je 20. 9. o 11.30.

Teraz najčítanejšie