Denník N

Slovenským Kopernikom je arcibiskup

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Klérus, zvlášť ten ultrakonzervatívny, má strach zo sebavedomých laikov.

Autor je teológ

Český disident, teológ a kňaz Josef Zvěřina hovoril, že zo všetkých predstáv o Bohu je najhlúpejšia tá, že Boh neexistuje. Preto sa ňou nechcel zaoberať. A rozvinul takto svoje uvažovanie o viere ako agapé (z gréčtiny láska ako spoločenstvo).

Mohli by sme na slovenské pomery použiť parafrázu tohto výroku v tom zmysle, že najhlúpejšia predstava o kresťanstve je tá, že iné kresťanstvo ako konzervatívne neexistuje. No nedá sa nič robiť – musíme sa vzhľadom na jeho úlohu v prebiehajúcej hybridnej vojne touto predstavou zaoberať.

Ak sa ultrakonzervatívne kresťanstvo snažilo vnútiť slovenskej spoločnosti, že na Slovensku je len jedno kresťanstvo, tak postupne sa tento naratív vynára v inom svetle. Označovanie názorovo inak zmýšľajúcich veriacich a spoločensky aktívnych ľudí za odpadlíkov, heretikov, zradcov či priateľov homosexuálne orientovaných ľudí nesie v sebe jediný motív. Ide o jasnú stratégiu diskreditovať takýchto aktívnych ľudí v očiach radových veriacich.

Na okraj

Preto boli vytláčané na okraj príbehy Antona Srholca či Róberta Bezáka, Ondreja Prostredníka či iných menej významných, a preto verejne ignorovaných, no vnútrocirkevne šikanovaných a ostrakizovaných ľudí. Snaha poukazovať na ich zradu vnútrocirkevných

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie