Denník N

Ukážte svoju rigoróznu prácu, vyzýva Danka Prírodovedecká fakulta UK

Andrej Danko vo svojej pracovni predsedu Národnej rady. Foto N – Tomáš Benedikovič
Andrej Danko vo svojej pracovni predsedu Národnej rady. Foto N – Tomáš Benedikovič

Predseda Národnej rady podľa jednej z najkvalitnejších slovenských fakúlt utajovaním svojej práce zhoršuje obraz slovenského vysokého školstva medzi mladými ľuďmi.

Vedenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydalo stanovisko, v ktorom ostro kritizuje utajenie rigoróznej práce predsedu Národnej rady Andreja Danka. Považujú to za konanie, ktoré zhoršuje imidž vysokého školstva pred verejnosťou. Predsedu Slovenskej národnej strany preto vyzývajú, aby svoju prácu zverejnil.

Andrej Danko nechal utajiť svoju rigoróznu prácu po tom, čo dostal otázky od Denníka N týkajúce sa toho, kde a kedy presne získal titul JUDr. Až po zverejnení textu sa ukázalo, že sa tak stalo na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela v roku 2000.

Upozorňujú na retroaktivitu

Dekan Prírodovedeckej fakulty Milan Trizna teraz upozorňuje, že podpísanie licenčnej zmluvy s klauzulou o zákaze sprístupnenia verejnosti 18 rokov po obhájení práce sa nedá odôvodniť nijakým racionálnym argumentom. „Sme presvedčení o tom, že ide o hrubé porušenie akademickej etiky,“ píše sa v stanovisku (celé znenie na konci textu).

Danko na otázky Denníka N neodpovedal viac než týždeň a po zverejnení textu hovoril, že ide o konšpiračné hry. Vedenie Univerzity Matej Bela neodpovedá ani na otázky, kedy presne mal Danko skúšku, kto bol predsedom a kto zasadol v skúšajúcej komisii a aké boli oponentské posudky k rigoróznej práci.

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Milan Trizna. Foto – TASR

Známy je len názov práce: „Verejná správa a jej charakteristické črty“ a skutočnosť, že predchádzajúci titul magistra získal Danko na bratislavskej právnickej fakulte. Bratislavská prírodovedecká fakulta sa teraz pýta, ako sa mohol pri utajení práce použiť aktuálne platný legislatívny predpis aplikovaný na prácu, ktorá vznikla pred 18 rokmi. Zákon vtedy licenčné zmluvy nepoznal a „neexistuje tak podľa nášho názoru nielen povinnosť, ale ani možnosť, aby rigorózna práca bola utajená. Na rozdiel od občanov verejné inštitúcie môžu konať iba na základe znenia platných právnych predpisov.“

Názor, že práce študentov z verejných vysokých škôl by mali byť verejne prístupné aj s vyznačením mena vedúceho práce (školiteľa), vyslovil minulý týždeň aj rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.

Dodatočné schválenie licenčnej zmluvy a utajenie dovtedy voľne dostupnej 18 rokov starej rigoróznej práce považuje vedenie prírodovedeckej fakulty za výraznú nadprácu s prvkami retroaktivity. „Keby aj nejakí právni experti tvrdili opak, stále tu zostáva silná etická a faktická rovina utajenia.“

Ako predstavitelia fakulty, ktorá si zakladá na kvalite vedy a pedagogického procesu a ktorá si ctí akademické tradície, vyzvali predsedu Národnej rady, aby ako autor súhlasil s opätovným zverejnením svojej rigoróznej práce.

Tá je teraz voľná k nahliadnutiu len pre niektorých zamestnancov Univerzity Mateja Bela, čo Danko na tlačovke využil na tvrdenie, že práca nie je utajená, a zdôraznil ešte, že sa má na ňu pozerať v kontexte toho, že prácu robil pred dvadsiatimi rokmi, a tak musí byť aj posudzovaná v zmysle príslušnej vtedajšej legislatívy.

Čo si pomyslia stredoškoláci?

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave upozorňuje, že Dankova kauza má aj širší a závažnejší rozmer ako len problém postupovej práce, hoci sa týka druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

„Ide o mimoriadne negatívny príklad konania, ktoré zhoršuje beztak nepriaznivý obraz slovenského vysokého školstva v očiach verejnosti, najmä u mladej generácie. Každý rok sa sťažujeme na klesajúci záujem stredoškolákov o univerzitné štúdium na Slovensku. Aký signál im dá, že na Slovensku „je to (opäť) tak?“ Že na Slovensku sa možno po tomto precedense začnú utajovať práce verejne činných osôb len preto, že sa to jednoducho dá?“

Práve včera Univerzita Komenského (UK) upozornila na to, že v najnovšom meraní svetového rebríčka Round University Ranking (RUR) sa UK v Bratislave v kategórii prírodných vied umiestnila na 223. mieste. Oproti minulému roku stúpla o 17 priečok a zostáva ďalej v striebornej lige, teda v prvej tristovke univerzít.

Andrej Danko sa zasa v poslednom prieskume Focusu umiestnil v rebríčku dôveryhodnosti slovenských politikov na treťom mieste. Dôveruje mu 29, 3 percenta opýtaných, nedôveruje 67,8 percenta ľudí.

Vyhlásenie Vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k utajeniu rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave so znepokojením hodnotí skutočnosti, ktoré sa týkajú rigoróznej práce predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka. Podpísanie licenčnej zmluvy s klauzulou o zákaze sprístupnenia verejnosti 18 rokov po obhájení práce považujeme za akt, ktorý sa nedá odôvodniť nijakým racionálnym argumentom a sme presvedčení, že ide o hrubé porušenie akademickej etiky. Pýtame sa, ako mohol byť aktuálne platný legislatívny predpis aplikovaný na prácu, ktorá vznikla pred 18 rokmi? Zákon vtedy licenčné zmluvy nepoznal a neexistuje tak podľa nášho názoru nielen povinnosť, ale ani možnosť aby rigorózna práca bola utajená. Na rozdiel od občanov, verejné inštitúcie môžu konať iba na základe znenia platných právnych predpisov. Inými slovami, občan môže robiť čokoľvek, čo zákon nezakazuje. Avšak verejnoprávna inštitúcia nielenže nemôže porušovať zákon, ale zároveň môže robiť iba to, čo jej zákon umožňuje a káže, a nič navyše. Dodatočné schválenie licenčnej zmluvy a utajenie dovtedy voľne dostupnej 18 rokov starej rigoróznej práce je výrazná „nadpráca“ s prvkami retroaktivity. Keby aj nejakí právni experti tvrdili opak, stále tu zostáva silná etická a faktická rovina utajenia.

Celý tento problém ale nie je iba problémom akejsi postupovej práce, hoci sa týka druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Má aj širší a závažnejší rozmer. Sme presvedčení, že ide o mimoriadne negatívny príklad konania, ktoré zhoršuje beztak nepriaznivý obraz slovenského vysokého školstva v očiach verejnosti, najmä u mladej generácie. Každý rok sa sťažujeme na klesajúci záujem stredoškolákov o univerzitné štúdium na Slovensku. Aký signál im dá, že na Slovensku „je to (opäť) tak?“. Že na Slovensku sa možno po tomto precedense začnú utajovať práce verejne činných osôb len preto, že sa to jednoducho dá?

Ako predstavitelia fakulty, ktorá si zakladá na kvalite vedy a pedagogického procesu, a ktorá si ctí akademické tradície, vyzývame predsedu NR SR, aby ako autor súhlasil s opätovným zverejnením svojej rigoróznej práce.

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., dekan fakulty

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Andrej Danko

Slovensko

Teraz najčítanejšie