Denník N

Ako je na tom maďarská menšina na svoje sté narodeniny?

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Na Slovensku síce môžete používať menšinové jazyky, štát však nerobí nič preto, aby to právo nezostalo iba formálne.

Pred sto rokmi nevzniklo iba Československo. Vtedajšie udalosti znamenali aj vznik fenoménu, ktorého význam v slovenskej politike v posledných rokoch ako keby klesal a dnes vyvoláva oveľa menej napätia ako v medzivojnovom období alebo v prvých dvoch desaťročiach po novembri 1989. Nie však preto, lebo by sme túto otázku mohli považovať za vyriešenú a nemohla by sa kedykoľvek opäť vrátiť do stredu pozornosti.

Sto rokov svojho vzniku, ak nie práve oslavuje, tak si aspoň pripomína aj maďarská menšina na Slovensku. Po založení republiky bola táto menšina až na druhom mieste za nemeckou, po vysídlení/vyhnaní Nemcov však zostali Maďari najpočetnejšou národnostnou menšinou v Československu a neskôr na Slovensku.

A ešte ňou nejaký čas zostanú, i keď možno predpokladať, že časom túto pozíciu prevezmú Rómovia. Kým počet Maďarov na Slovensku klesá (medzi sčítaniami v rokoch 2001 a 2011 poklesol z 520-tisíc na 458-tisíc), počet Rómov rastie, aj keď presne nevieme, ako rýchlo – mnohí sa totiž k rómskej národnosti nehlásia.

Treba, samozrejme, dodať, že samotný fenomén menšín ani zložitosť slovensko-maďarských vzťahov nevznikla spolu s Československom. To bolo rovnako mnohonárodnostným štátom ako Rakúsko-Uhorsko, vymenili sa v ňom však úlohy.

Výmena úloh

Slováci sa stali vládnucim národom, Maďari v mnohých ohľadoch druhoradými občanmi a diskriminovanou menšinou. Čo, samozrejme, tomuto vzťahu tiež nijako neprispelo. Jedna strana mala pocit, že sa konečne môže revanšovať za minulé príkoria, a chcela neustále ukazovať svoju prevahu, druhá sa ťažko zmierovala so stratou vedúceho politického postavenia a privilégií, ktoré z toho plynuli.

Slovenskí Maďari majú proti tunajším Rómom niekoľko výhod a tie si

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Viktor Orbán

Komentáre

Teraz najčítanejšie