Denník N

Je tu dosť ľudí, aby zastavili „našich“ ľudí?

Heslo Náš človek sa po jednej z káuz dostalo aj do parlamentu. Foto N – Vladimír Šimíček
Heslo Náš človek sa po jednej z káuz dostalo aj do parlamentu. Foto N – Vladimír Šimíček

Nepripadá vám absurdné, že sa tu používajú pojmy ako slušný policajt, slušný prokurátor, slušný sudca?

Autor pracuje v Living Memory

V roku 1990 mal v Justičnom paláci prednášku Roger Scruton. Mala názov Obnovenie práva. Definoval v nej to, čo právnym štátom je a ako ho krivilo to, čo sme tu 40 rokov mali. Pojem právny štát zhrnul v niekoľkých bodoch:

– Zákon stojí nad politikou ako ochranca spoločnosti, proti jej nepriateľom a proti tým, ktorí sa ju snažia riadiť, predstierajúc, že sú jej priatelia.Vláda zákona znamená, že všetky sily, vrátane tých, ktoré ho tvoria a aplikujú, mu podliehajú a zodpovedajú sa mu. Zákony musia byť skutočnými zákonmi bez svojvoľne definovaných výnimiek, dvojznačností a nejasností.

– Rozhodovanie súdu musí byť skutočnou právnou úvahou a nie utilitárnym aktom.

– Sudcovia musia byť nezávislí od všetkých účastníkov súdneho procesu.

– Zákon sa musí dodržiavať proti všetkým jeho porušovateľom. To znamená, že skutoční vinníci, ktorí sa previnili proti trestnému alebo občianskemu právu, sa budú za svoje skutky zodpovedať pred nestranným súdom.

– Zákon musí mať všeobecnú platnosť – musí zasahovať do všetkých oblastí, kde poslušnosť zákonu je jediným garantom poriadku. Musí stanoviť tresty v prípadoch, kde to normálne svedomie vyžaduje. Musí stanoviť kompenzácie za spáchané krivdy a bezprávie.

No a tak, čítajúc tie riadky, sledujúc s odstupom tých čochvíľa troch desaťročí dnešnú situáciu, hovorím si, do akej miery vlastne je Slovensko právnym štátom. Do akej miery ešte platia tieto jednoduché definície. Na prvý

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie