Denník N

Lepšia a efektívnejšia európska spolupráca si vyžaduje rovnaký prístup ku všetkým štátom

Nemožno na jednej strane prízvukovať dôležitosť pokračovania v ekonomických sankciách voči Rusku a na druhej s ním napriek jednoznačnému odporu Slovenska a iných krajín stavať Nord Stream 2.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za Smer

Téma zlepšenia a zefektívnenia európskej spolupráce je oprávnená a nanajvýš aktuálna. Po odchode Veľkej Británie nás síce čaká nová situácia, no napriek tomu alebo aj práve preto sa európska 27 musí sústrediť na oblasti a témy, ktoré nás vedia posunúť, ľudí skutočne zaujímajú a reálne ovplyvňujú ich každodenné životy. Celkom prioritne na také, ktoré členské štáty a ich občanov spájajú, nie rozdeľujú a približujú Európsku úniu (EÚ) bližšie k ľuďom naprieč jednotlivými krajinami.

Medzi najdôležitejšie bezpochyby patrí posilňovanie sociálnej politiky, dlhodobá stabilizácia ekonomiky a priemyslu, výraznejšia podpora malých a stredných podnikov, ktoré sú základom nášho národného, ale aj európskeho hospodárstva, ochrana spotrebiteľa, ale aj presadzovanie doteraz nedostatočne zohľadňovaných spoločných európskych postupov či už v oblasti harmonizácie daní, podpory zamestnanosti a zvyšovania kvalifikácie pracovnej sily, či ochrany európskeho trhu a výrobnej produkcie.

Po zmene pomerov „svetového poriadku“, nástupom Trumpovej administratívy, sa rovnako čoraz nástojčivejšie zvyšuje potreba upriamiť pozornosť na posilňovanie globálneho postavenia Únie v kontexte výziev spoločnej zahraničnej politiky a tiež cielene zvyšovať jej konkurencieschopnosť. Je to jediná relevantná odpoveď na rastúce nezmyselné útoky zo strany Spojených štátov, vďaka ktorým sa vzájomná obchodná dôvera medzi Európou a USA prakticky úplne vytráca.

Ďalší rozvoj vzájomnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ si tiež vyžaduje rovnaký prístup pre všetky krajiny, vrátane Nemecka. Nemožno totiž na jednej strane prízvukovať dôležitosť pokračovania v ekonomických sankciách voči Rusku a na druhej s ním napriek jednoznačnému odporu Slovenska, mnohých iných európskych krajín či samotnej Únie spolupracovať na budovaní kontroverzného a z pohľadu diverzifikácie zdrojov a prepravných trás nepotrebného energetického projektu Nord Stream 2.

Výzvou zostane naďalej aj migrácia, a to ekonomická, ekologická, legálna aj ilegálna. Nie je však už nosnou témou a všetko nasvedčuje tomu, že povinné prerozdeľovanie migrantov, ktoré tak zásadne EÚ rozdelilo, už nikto v princípe nepresadzuje. Platí to aj z dôvodu výrazného poklesu počtu prichádzajúcich osôb a preukázateľne fungujúcich solidárnych opatrení súvisiacich predovšetkým s lepšou ochranou vonkajších hraníc Schengenu, s posilňovaním Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, či s výraznejšou spoluprácou s africkými a ázijskými krajinami. Migráciu sa však budú naďalej snažiť zneužívať predovšetkým nacionalistické a populistické zoskupenia, ktoré to robia preto, že okrem strašenia nevedia z hľadiska vízie budúcnosti EÚ a jej členských krajín ponúknuť nič iné.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Politici píšu

Komentáre

Teraz najčítanejšie