Denník N

Šrobár mal guľomet v pracovni. Vládna moc nového Československa v Bratislave sídlila priamo na hranici

Nákladný prístav pred vládnou budovou, začiatok 20. rokov - Súkromná zbierka Juraja Horvátha
Nákladný prístav pred vládnou budovou, začiatok 20. rokov – Súkromná zbierka Juraja Horvátha

V dnešnej budove Filozofickej fakulty sídlil Vavro Šrobár, ale aj Vojtech Tuka.

Autorka pôsobí na Filozofickej fakulte UK

Sivá výrazná budova s dvoma malými kupolami na nábreží Dunaja pri Starom moste v Bratislave je už vyše sto rokov súčasťou panorámy hlavného mesta. Dnešné sídlo Filozofickej fakulty UK zohralo významnú úlohu pri vzniku Československa pred 100 rokmi. Práve tu sa usídlili správne orgány novovzniknutej republiky.

Budovu obsadil 4. februára 1919 Vavro Šrobár, keď sa za asistencie legionárov do nej nasťahoval s Ministerstvom s plnou mocou pre správu Slovenska. Išlo o pomerne riskantné rozhodnutie. „Toho času má pan ministr Šrobár v budově ministerské v každém okně kulomet, namířený přes Dunaj. Most přes Dunaj je zabarikádován ostnatým drátem,“ uviedol vo svojich spomienkach Kristián Hynek, prvý rektor Univerzity Komenského, ktorý so Šrobárom rokoval v máji 1919.

Šrobár bol ako jediný slovenský politický predstaviteľ v Prahe 28. októbra 1918 a pripojil sa k deklarácii za vznik československého štátu. Vláda novej republiky ho menovala na čelo Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré malo spravovať slovenskú časť republiky. Tam ešte na mnohých miestach prebiehali boje a veľká časť obyvateľstva vôbec nebola nadšená skutočnosťou, že by sa po tisíc rokoch mali odčleniť od Uhorska a stať sa časťou úplne nového štátu.

Šrobár preto so svojím ministerstvom najprv sídlil v Skalici, potom dva mesiace v Žiline a do Bratislavy, mesta s prevažne nemeckým a maďarským obyvateľstvom, sa presunul až po tom, čo ho obsadili československí legionári a spojenecké vojská.

Za sídlo si zvolil bývalú budovu velenia rakúsko-uhorskej armády pri Starom moste. Vládna budova bola veľkou časťou svojej fasády obrátená priamo na štátnu hranicu novej republiky, ktorá v tom čase mala ďaleko od definitívneho ustálenia. „V jeho (Šrobárovej) pracovně stála u okna strojní puška, namířená na most, tehdy do polovice

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

100 rokov Československa

Komentáre

Teraz najčítanejšie